Goście ze Szczytna w Skoczowie (22xfoto)

    W roku 2017 oraz 2019 Chór „Gloria” na zaproszenie Rady Parafialnej wraz z proboszczem gościł w parafii w Szczytnie. Celem tych wizyt było uświetnienie śpiewem tamtejszych uroczystości parafialnych. W 2017 roku był to jubileusz 190-lecia filialnego kościoła w Rańsku, zaś w roku 2019 jubileusz 300-lecia kościoła parafialnego w Szczytnie. Zawiązane wtedy znajomości i przyjaźnie Skoczowianie oraz Szczytnianie postanowili kontynuować i w dniach 8 do 11 czerwca na zaproszenie „Glorii” oraz proboszcza ks. dr Alfreda Borskiego grupa 24 Mazurów wraz z obecnym proboszczem ks. Adrianem Lazarem gościła w naszej …


Czytaj więcej »
„Śpiew jest nam życiem”- Zjazd Chórów Cieszynie! (29xfoto)

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w niedzielę 23 kwietnia 2023r. w kościele ewangelickim w Cieszynie znów spotkały się chóry oraz  zespoły działające w parafiach diecezji cieszyńskiej Kościoła E-A . Oczywiście z różnych względów i powodów  nie wystąpiły wszystkie zespoły, mimo to 11. chórów  przybyło do Cieszyna, aby wziąć udział w tym pięknym tradycyjnym święcie pieśni. Tegoroczny 64. Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej  rozpoczął się wspólną pieśnią zaśpiewaną przez uczestników  na schodach Kościoła Jezusowego, której dźwięki i słowa  „Pan jest światłem mym” wykonanej przez ok. 300 śpiewaków pod dyrekcją dk. Joanny …


Czytaj więcej »