Główna » Chór żeński w fotografii

Chór żeński w fotografii

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019.Chór żeński „Gloria” w cieszyńskich strojach regionalnych.  foto: J. Chwastek

I rząd pod lewej: Jolanta SIKORA, Urszula KRĘŻELOK, Alicja CHWASTEK, Anna SZKLORZ, Natalia JANKOWSKA, Anna DRĘCZEWSKA, Gabriela TARGOSZ-dyrygent, Lidia PSZCZÓŁKA, Weronika ORAWSKA, Wanda JURANEK, Anna LOREK.

II rząd: Ewa KŁAPSIA, Barbara KALETA, Aniela FENDER, Lidia RAKUS, Wanda SKIBA, Anna BUŃ, Grażyna CIEŚLAR, Maria MIECH, Dorota ROGOL, Marta MICHNA. 

 

Kopia 20181021-_MG_7199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019. Chór żeński „Gloria”  foto: J. Chwastek

I rząd od lewej:  Anna Szklorz,  Lidia Rakus, Wanda Skiba, dyrygentka- Gabriela Targosz, Maria Miech, Wanda Juranek, Weronika Orawska, Dorota Rogol.         II rząd:  Jolanta Sikora, Urszula Krężelok, Anna Chwastek, Grażyna Cieślar, Aniela Fender, Marta Michna, Anna Lorek.                                                                     III-rząd:  Anna Buń, Zofia Podżorska, Barbara Kaleta, Ewa Kłapsia, Lidia Pszczółka. Nieobecni na zdjęciu. Anna Dręczewska, Anna Gruszczyk, Natalia Jankowska.

2013 Gloria zeński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chór żeński „Gloria”  2013 r.

I rząd od lewej:  Jolanta Sikora, Mariola Fender Macura, Natalia Pieszka, Anna Dręczewska, Halina Gembala, Wanda Skiba, Maria Miech, Wanda Juranek, Rogol Dorota. II rząd: Łucja Jaworska, Łucja Malina, Halina Noga, Lidia Rakus. Aniela Fender, Grażyna Cieślar, Weronika Orawska, Anna Gruszczyk. III-rząd: Zofia Podżorska, Barbara Macura, Beata Czyż, Ewa Kłapsia, Helena Kaleta, Lidia Pszczółka, Marta Michna, Anna Lorek. Nieobecni na zdj.   Gabriela Targosz-dyrygent chóru, Anna Szklorz.

2009-char-aeaski-gloria

 

 

 

 

]

 

 

 

 

 

2009. Chór żeński „Gloria” z dyrygentką Gabrielą Targosz 

I rząd od lewej:Gabriela Targosz-dyrygent, Anna Śliwka, Natalia Pieszka, Anna Dręczewska, Anna Szklorz, Helena Jaworska, Halina Gembala, Maria Miech, Anna Wojnar, Wanda Juranek, Dorota Rogol, II rząd od lewej: Mariola Fender, Halina Noga, Łucja Jaworska, Jolanta Sikora, Urszula Krzywoń, Natalia Krężelok, Lidia Rakus, Aniela Fender, Weronika Orawska, Marta Michna, Jadwiga Zipser, III rząd od lewej: Karolina Jaworska, Zofia Podżorska, Emilia Zielina, Inga Sitek, Ewa Kłapsia, Urszula Krężelok, Lidia Pszczółka, Anna Gruszczyk, Anna Lorek, Helena Kaleta.

1999r. chór zeński z dyr. Anielą Czyżok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

Chór żeński z założycielką i I-dyrygentką Anielą Czyż, w cieszyńskich strojach regionalnych (1999):

I rząd od lewej:     Helena Kaleta, Anna Śliwka, Helena Jaworska, Anna Szklorz, dyr. Aniela Czyż, Wanda Juranek, Anna Gruszczyk, Anna Binek, Anna Lorek, II rząd od lewej: Ewa Kłapsia, , Urszula Krężelok, Jolanta Sikora, Halina Gembala, Karolina Jaworska, Inga Sitek, Irena Fober-Luka, Hildegarda Tyrna, Eugenia Malik, Weronika Orawska, Anna Wojnar, Marta Michna, Halina Klus, Lidia Pszczółka.   Nb na zdjęciu; Jadwiga Zipser-foto.

Zobacz więcej zdjęć chóru „Gloria”