Główna » Historia chóru żeńskiego

Historia chóru żeńskiego

Aniela CZYŻ

Aniela Czyż

W wspomnieniach z okazji 10-lecia chóru żeńskiego „Gloria” (2007)  założycielki i I dyrygentki chóru działającego w parafii ewang. w Skoczowie Anieli Czyż czytamy;  „Chór kościelny „Gloria” jest ewenementem w skali naszego EA. Kościoła w kraju, gdyż w ramach jednego chóru działają trzy chóry: mieszany, męski i żeński. Mieszany to prawie 90-letnia „staruszka”, męski – 30-letni „młodzieniec”, natomiast żeński to 10-letnia „córeczka” Glorii – dziecko nie planowane, ale udane. Gdy chór męski obchodził swoje dziesięciolecie w 1990 roku , koleżanki-chórzystki postanowiły zaśpiewać panom kilka piosenek „ku czci”. Sytuacja powtórzyła się w 1995 roku. Chór żeński powstał przypadkowo. W 1997 r. przed świętami Bożego Narodzenia jedna z przygotowywanych pieśni była w układzie na chór żeński. Chórzystki postanowiły tę pieśń – „Noc Narodzenia” (Hoffa) wyćwiczyć i zaśpiewać tylko na głosy żeńskie. Debiut był udany i wzmianka o tym znalazła się w sprawozdaniu rocznym ks. Andrzeja Czyża dla diecezji cieszyńskiej. Parę miesięcy później do Skoczowa dotarły już trzy zaproszenia na Diecezjalny Zjazd Chórów dla chórów: mieszanego, męskiego i żeńskiego. Po intensywnych próbach po raz pierwszy oficjalnie „żeński” wystąpił poza parafią na Zjeździe Chórów w Wiśle wiosną 1998 r. z pieśnią „Zmartwychwstały Pan” (St. Hadyny) jako jedyny działający chór żeński w diecezji cieszyńskiej”.    Tak w wielkim skrócie opisuje początki żeńskiego śpiewu w Skoczowie Aniela Czyż – długoletnia chórzystka, a zarazem autorka niektórych tekstów do pieśni chórowych. Do chóru zgłosiło się około 30 chórzystek śpiewających dotychczas w chórze mieszanym „Gloria”. Próby odbywają się raz w tygodniu równolegle z próbami chóru męskiego w poniedziałek, natomiast we wtorki oba chóry i kilka jeszcze osób tworzą chór mieszany”Gloria”. W ciągu  pierwszych dwóch lat działalności, chór żeński miał już wyćwiczone 27 pieśni. Chór żeński”Gloria” uczestniczy prawie we wszystkich ważniejszych uroczystościach parafialnych roku kościelnego. Prezentuje także swój repertuar pieśni podczas wyjazdowych eskapad w kraju i z zagranicą.

We wrześniu 2002 roku  prowadzenie chóru żeńskiego przejęła mgr Krystyna Gibiec. która pracowała z chórem do sierpnia 2005 roku.   Od września 2005 roku do dziś z chórem żeńskim pracuje jako dyrygent  mgr Gabriela Targosz.   Próby odbywają się w poniedziałki. Od chwili powstania czyli od 1997 roku chór żeński w większości śpiewa podczas wszystkich koncertów, w których uczestniczy chór mieszany „Gloria”.

Krystyna Gibiec                  Gabriela Targosz

     Krystyna Gibiec                            Gabriela Targosz

Patrz! ” Ważniejsze koncerty chóru mieszanego”  TUTAJ od 1998 roku z udziałem chóru żeńskiego