Główna » Historia Chóru Męskiego

Historia Chóru Męskiego

Niezależnie od pracy chóru mieszanego dla urozmaicenia zaczęto organizować śpiew w wykonaniu mężczyzn. W roku 1952 z inicjatywy Karola Tyrny z Harbutowic, późniejszego proboszcza w Drogomyślu, zapoczątkowano w skoczowskiej parafii męskie śpiewanie. Powstał oktet, którym dyrygował i równocześnie w nim śpiewał Paweł Sztwiertnia. „Ośmiu nieugiętych” jak nazwano pierwszy skład osobowy oktetu tworzyli: Karol Tyrna, Stanisław Szkawran, Paweł Sztwiertnia, Rudolf Szarowski zastąpiony później przez Gustawa Kobielę, Karol Czyż, Rudolf Tyrna, po powołaniu do służby zastąpiony przezAdolf Penkała. Działalność oktetu męskiego trwała od 1952 do 1954 roku. Z czasem do „Ośmiu nieugiętych” dołączyli kolejni śpiewacy tworząc liczący początkowo 13 osób zespół męski. Dyrygentem nadal był Paweł Sztwiertnia, zaś opiekę nad chórem sprawował ks. Gustaw Broda, proboszcz skoczowskiej parafii w latach 1946-1956. Męski zespół spotykał się sporadycznie, aby wyćwiczyć pieśni i zaśpiewać np. podczas ślubu, pogrzebu czy zjazdu chórów. Szeregi zespołu męskiego oprócz wyżej wymienionych tworzyli wówczas: Rudolf Rakus, Otton Kluz, Rudolf Andrzej Malik, Józef Muras, Paweł Szczurek, Gustaw Sikora z Simoradza. W końcówce lat pięćdziesiątych jako młodzi chórzyści swych sił w męskim chórze próbowali również: Romuald Ferek, Eugeniusz Duda, Stefan Białoń, Gerard Klus, Józef Krehut, Władysław Walter Orawski,  Stanisław Wojnar. Skoczowski „męski zespół” występował do początku lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wszyscy jednak członkowie chóru męskiego  kontynuowali pasję śpiewania, ale już w chórze mieszanym reaktywowanym w 1948r. przez wspomnianego dyrygenta Pawła Sztwiertnię.

Jerzy Retka

Jerzy Retka

W 1974 roku z inicjatywy ówczesnego dyrygenta chóru mieszanego Jerzego Retki reaktywowano śpiewaczy zespół męski, w formie oktetu  który tworzyli: Eugeniusz Duda,  Adam Sikora, Adolf Penkała,  Paweł Rakus,  Roman Pszczółka,  Stanisław Wojnar,  Brunon Rusin, Gustaw Hojdysz Pierwszy raz wystąpił podczas Zjazdu Chórów w Bielsku-Białej śpiewając pieśń „Miłość Twoja Panie”. Próby zespołu męskiego odbywały się wg potrzeb  godzinę przed próbą chóru mieszanego. Jednak śpiewu w męskim wykonaniu  można było usłyszeć tylko okazjonalnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia czy podczas ślubów.

Od 1980 r. próby „męskiego”odbywały się już regularnie co tydzień i dlatego ten rok postanowiono przyjąć jako początek powstania chóru męskiego, którego dyrygentem nadal był Jerzy Retka  Pierwszy skład tworzyli ; Eugeniusz Duda,  Władysław Tyrna,  Jan Hubczyk,  Adam Sikora, Adam Goszyk, Marek Raszyk, Adolf Penkała, Roman Pszczółka, Stefan Białoń, (..)Plinta,  Brunon Rusin, Stanisław Wojnar, Gustaw Hojdysz, Karol Kisza. W trakcie pierwszego roku  „męskiego” do szeregów chóru dołączyli jeszcze ; Jerzy Sikora. Ludwik Lorek, Leszek Czyż, Paweł Rakus, Leon Hławiczka, Marek Sojka, Piotr Sitek, Henryk Wojnar, Gustaw Zmełty, Stanisław Stachowiak, Eugeniusz Ferek. Już w roku powstania chór męski wystąpił z własnym repertuarem w Kętrzynie i Sorkwitach oraz podczas koncertu z okazji jubileuszu 60 lecia chóru mieszanego w dniu 19 10.1980. ( jubileusz 'mieszanego”odbył się z rocznym poślizgiem).  Z roku na rok powiększały się szeregi chóru, jak i również repertuar pieśni, które śpiewano podczas  koncertów, zjazdów chórów, ślubów czy pogrzebów.

W lutym 1982 r. dotychczasowy dyrygent chóru mieszanego i męskiego  Jerzy Retka przekazał swoją funkcję następcy  Bolesławowi Nodze, który rozpoczął systematyczne próby chóru męskiego w oddzielny dzień tygodnia tj. poniedziałek zaś mieszanego we wtorki. Pieśni w wykonaniu chóru męskiego stanowiły innowację, chyba przede wszystkim ze względu na oryginalne brzmienie. Warto też wspomnieć o specyficznej koleżeńskiej atmosferze, jaka zawsze panowała i panuje w tym zespole.

Od 1980 r. wszyscy panowie śpiewający w chórze męskim uczestniczą jednocześnie w próbach chóru mieszanego, stąd ich poświęcany czas uległ podwojeniu. Od tego też czasu prawie wszystkie koncerty i występy zostały urozmaicone o repertuar pieśni w wykonaniu chóru męskiego. W repertuarze chóru przewijają się nie tylko utwory ambitne muzycznie, ale także utwory o prostych i radosnych kompozycjach. Średnio w ciągu roku chór męski ma około 45 prób i tyle samo występów. Aktualnie stan osobowy wynosi 24 śpiewaków patrz!  zakładka :„Członkowie chóru męskiego”.

Bolesław Noga

Bolesław Noga

Od lutego 1982 r. chórem dyryguje Bolesław Noga, zaś opiekę duchową sprawował do 2002r.  ks. Andrzej Czyż. Od momentu powstania chóru, czyli od roku 1980, chór męski uczestniczy we wszystkich ważniejszych koncertach z udziałem chóru mieszanego „Gloria”.     Skoczowskiego chóru męskiego na przestrzeni minionych lat słuchano w wielu   miejscowościach w kraju, m.in. w Suwałkach, Bartoszycach, Mikołajkach, Jaworze (woj. legnickie), Wrocławiu, Świdnicy, Cieplicach, Karpaczu, Tomaszowie Mazowieckim, Koszalinie, Warszawie, Konstancinie, Krakowie, Poznaniu, Pszczynie, Strumieniu, Tychach, Katowicach, Żorach, Jastrzębiu, Byczynie , Opolu, Pokoju, Lubieni, w Węgrowie a także we wszystkich kościołach ewangelickich Diecezji Cieszyńskiej. Chór chętnie służy pieśnią podczas organizowanych koncertów charytatywnych dlatego wielokrotnie śpiewał w domach opieki społecznej, podczas akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy na rzecz pomocy  niepełnosprawnym dzieciom czy powodzianom.  Chóru słuchano  także w kościołach katolickich w Skoczowie, Bielsku, Strumieniu. Włodawie, Jastrzębiu, Żorach, Mazańcowicach, Łękach Dukielskich, w Cieszynie. Również w kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie. Występował także cieszyńskim teatrze, jak i również w amfiteatrach Ustronia i Wisły.

Trasy koncertowe chóru wiodły nie tylko po kraju, ale także poza granice.  Chór śpiewał m. in. w Austrii: Bad-Goisern, Gosau; w Niemczech: Norymbergia, Landshut, Monachium, Düsseldorf, Münster, Bünde, Bremen, Walldorf, Rumelsberg, Oberhausen, Bohum, Siegen, Recklinghausen, Marl, Grabenstätt, Görlitz, Meschede, Gelsenkirchen,w Holandii: Dintellord, Willemsteat, Kapelle, Yerseke, Sleeuwijk, Breda, Baarle-Nasau, Lise-Keukenhof, w Belgii; Antwerpia, w Czechach: Cz. Cieszyn, Trzyniec, Bystrzyca,  Trzanowice , w Słowacji: Previdza, Zemianskie Kostelany, Bańska Szczawnica, Dudince, w Rumunii; Nadlac, Timisoara. Wszędzie spotykał się z serdecznością i bardzo przychylnymi recenzjami.

Chór stara się służyć pieśnią z wielkim zaangażowaniem na miarę swoich amatorskich możliwości. Poprzez udział w koncertach w wielu miejscowościach w kraju i za granicą, chór nie tylko reprezentuje ewangelicką wspólnotę wyznaniową ale także promuje swoje miasto i gminę Skoczów oraz cieszyński region.

Aktualnie opiekę nad chórem sprawuje od 2002 r. ks. Adam Podżorski, proboszcz skoczowskiej parafii zaś funkcję prezesa sprawuje od 1993r. Władysław (Walter) Orawski.

Ze względu na rezygnację z dalszego prowadzenia chóru męskiego dyrygenta Bolesława Nogę i z braku następcy, z dniem 1 września 2017 roku, chór męski po 37 latach służby ZAWIESIŁ DZIAŁALNOŚĆ! 

W listopadzie 2021 roku po 4 letniej przerwie reaktywowano działalność Chóru Męskiego Gloria. Pierwsza próba z dyrygentem Bolesławem Nogą, który ponownie pojął się pracy z chórem, odbyła się 9 listopada 2021 roku. Aktualnie (2023r.) chór śpiewa podczas wszystkich większych parafialnych uroczystości i uczestniczy w wydarzeniach poza parafią, wyjazdach. Próby odbywają się w budynku starej szkoły co wtorek o godz. 18.30.    

 Patrz! Ważniejsze koncerty chóru mieszanego TUTAJ, od 1980 z udziałem chóru męskiego.

Patrząc z perspektywy minionych lat działalności chóru męskiego dziękujemy przede wszystkim Bogu za prowadzenie i Jego błogosławieństwo dla naszej pracy.