Główna » Chór męski w fotografii

Chór męski w fotografii

2023 r.  Chór Męski Gloria po reaktywacji wraz z duchownymi parafii E-A w Skoczowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I rząd od lewej: Bolesław NOGA- dyrygent, Ludwik LOREK, Bogusław TYRNA, Jerzy SIKORA- prezes, Romuald FEREK, Jerzy RAKUS,  Jan SZCZYPKA, Jan JANOWSKI, Czesław KRĘŻELOK, Roman PSZCZÓŁKA, Karol ROGOL.

II rząd: ks. Krzysztof ŚLEDZIŃSKI-wikary, opiekun chóru ks. dr Alfred BORSKI-proboszcz, ks. Oskar WILD-wikary, Eugeniusz CIEŚLAR, Jerzy BRYCH, Ryszard MACURA, Andrzej MACURA, Władysław W. ORAWSKI,  Jacek WULCZYŃSKI, Marek BUCHRA, Mariusz DULIBA.   Nb. na zdjęciu: Gustaw KOBIELA, Gustaw HOJDYSZ     

2019 r. Męska część chóru mieszanego „Gloria”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od lewej: I rząd: Ludwik LOREK, Andrzej MACURA, Jerzy BRYCH, Romuald FEREK, Bogusław TYRNA, Jerzy SIKORA, Andrzej KASPER, Jerzy FENDER

         Eugeniusz CIEŚLAR, Gustaw KOBIELA, Jerzy RAKUS,  Władysław Walter ORAWSKI, Marek BUCHTA, Gustaw HOJDYSZ, Czesław KRĘŻELOK.

 

Ze względu na rezygnację z dalszego prowadzenia chóru męskiego dyrygenta Bolesława Nogi i z braku następcy, z dniem 1 września 2017 roku, chór męski po 37 latach służby ZAWIESIŁ DZIAŁALNOŚĆ!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 r. Chór męski ,,Gloria” ( 15.11.2015 podczas Jubileuszu 35-lecia)

od lewej: Gustaw Kobiela, Ludwik Lorek,  proboszcz ks. Adam Podżorski-opiekun chóru, Jerzy Sikora, Romuald Ferek, Jerzy Rakus, Piotr Gruszczyk, Roman Pszczółka, Andrzej Kasper, Czesław Krężelok,   Ryszard Macura, Stefan Białoń, Bogusław Tyrna, Eugeniusz Cieślar, Władysław W. Orawski, Jerzy Fender, Marek Buchta, Gustaw Hojdysz,  dyrygent: Bolesław Noga.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013r. Chór męski  „Gloria”

I rząd od lewej:  Ludwik Lorek, Andrzej Macura, Romuald Ferek, Bogusław Tyrna, Jerzy Rakus, Bolesław Noga-dyrygent, Roman Pszczółka, Piotr Gruszczyk, Czesław Krężelok. II rząd: Jerzy Sikora, Ryszard Macura, Stefan Białoń, Eugeniusz Cieślar, Szymon Madzia, Władysław Walter Orawski, Jakub Pieszka, Jerzy Fender, Gustaw Hojdysz.   Nieobecny na zdj: Andrzej Kasper,  Karol Rogol.

2009-char-maski-gloria

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

 

2009r. Chór męski „Gloria” przed kościołem ewangelickim Św. Trójcy w Skoczowie.

I rząd od lewej: Ludwik Lorek, Jan Hubczyk, Bogusław Tyrna, Jerzy Sikora, Romuald Ferek, Jerzy Rakus, Roman Pszczółka, Czesław Krężelok, Karol Rogol, Bolesław Noga- dyrygent, Władysław Orawski– prezes chóru. II rząd od lewej: Ryszard Szklorz, Tadeusz Waleczek, Gustaw Kobiela, Andrzej Macura, Stefan Białoń, Stanisław Wojnar, Jan Gibiec, Jerzy Fender, Gustaw Hojdysz, Wojciech Jankowski, Piotr Gruszczyk, ks. Adam Podżorski- opiekun chóru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999r. Chór Męski w strojach regionalnych.

I rząd od lewej: ks. Andrzej Czyż,  Jerzy Sikora, Wilhelm Gabryś, Romuald Ferek, Roman Pszczółka, Piotr Gruszczyk, ks. Adam Podżorski, II rząd od lewej: Ryszard Szklorz, Ludwik Lorek, Jan Broda, Paweł Rakus, Stefan Białoń, Gustaw Hojdysz, Brunon Rusin, Leszek Binek, Bogusław Tyrna, III rząd od lewej: Gustaw Kobiela, Adam Kożdoń, Tadeusz Waleczek, Paweł Juranek, Stanisław Wojnar, Jerzy Fender, Władysław (Walter) Orawski, Bolesław Noga – dyrygent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 r Chór Męski podczas Diecezjalnego Zjazdu Chórów w Skoczowie (27.04.1997r.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1984 r. Chór męski  przed ołtarzem kościoła Św. Trójcy w Skoczowie (sierpień)

I rząd od lewej: Ludwik Lorek, Wiktor Jaworski,Jerzy Sikora, Jan Szturc, ks. Andrzej Czyż,-opiekun chóru, Bolesław Noga – dyrygent, Stefan Białoń, Roman Pszczółka, Stanisław Wojnar, Jerzy Fender. II rząd od lewej: Jerzy Retka, Waldemar Fonfara, Paweł Rakus, Tadeusz Waleczek, Paweł Juranek, Władysław (Walter) Orawski, Gustaw Hojdysz, Brunon Rusin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1982 r. Chór męski przed kościołem Św. Trójcy w Skoczowie.
I rząd od lewej: Ludwik Lorek,  Adam Sikora, Jerzy Sikora, Władysław Tyrna, ks. Andrzej Czyż-opiekun chóru, Leszek Czyż, Bolesław Noga– dyrygent, Jan Szturc, Stefan Białoń, Stanisław Wojnar, Gustaw Hojdysz, Brunon Rusin.  II rząd od lewej: Gustaw Kobiela, Eugeniusz Duda, Paweł Rakus, Gerard Reimann, Tadeusz Waleczek, Bogusław Czyż, Leon Hławiczka, Władysław(Walter) Orawski, Gustaw Zmełty, Roman Pszczółka, Marek Raszyk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 Chór męski wzmocniony  jubilatami  w 1980 roku podczas  występu z okazji 60 -lecia Chóru Mieszanego.( Jubil. obchodzono jeden rok później)

I rząd od lewej: Adam Sikora, Ludwik Lorek, Jerzy Sikora, Władysław Tyrna, Piotr Sitek, Stefan Białoń, Roman Pszczółka, Janusz Retka.  II rząd od lewej: Gerhard Rajman, Eugeniusz Duda, Paweł Rakus, Tadeusz Waleczek, Jan Szturc, Leszek Czyż, Gustaw Zmełty, Władysław W. Orawski, Józef Krehut, Brunon Rusin, Marek Raszyk, Gustaw Hojdysz.

Zobacz więcej zdjęć chóru „Gloria”