Główna » Historia Chóru Męskiego

Historia Chóru Męskiego

Niezależnie od pracy chóru mieszanego dla urozmaicenia chórowego śpiewu już w 1948 r. zaczęto organizować śpiew w wykonaniu mężczyzn. Do męskiego oktetu, należali wówczas m. in. Karol Polok, Paweł Sztwiertnia, Rudolf Rakus, Karol Czyż, Andrzej Malik, Szkawran, Rudolf Tyrna czy ks. Karol Tyrna, późniejszy proboszcz w Drogomyślu. Spotkania i występy zespołu odbywały się nieregularnie i okazjonalnie. Dyrygentury “męskiego” i śpiewania w nim podjął się   Paweł Sztwiertnia, który wówczas również pełnił  funkcję dyrygenta chóru mieszanego .  Zespół męski w latach 1951- 1958 liczył 11 śpiewaków, którzy nadal spotykał się sporadycznie aby wyćwiczyć pieśń  i okazjonalnie zaśpiewać np. podczas ślubu, pogrzebu czy  na zjeżdzie chórów.  Szeregi chóru  w tych latach powiększyli  m.in. Gustaw Kobiela, Paweł Szczurek, Stefan Białoń, Otton Klus, Gustaw Sikora z Simoradza. W końcówce lat pięćdziesiątych jako młodzi chórzyści swych sił w “męskim” próbowali także: Romuald Ferek, Eugeniusz Duda, Gerard Klus, Józef Krehut, Władysław (Walter) Orawski , Stanisław Wojnar. Męski Zespół występował jednak nadal okazjonalnie i  sporadycznie, także w późniejszych latach 60-tych. Wystąpił m.in. w Bielsku – Białej, Jaworzu, Goleszowie i w  Świętochłowicach.

Jerzy Retka

Jerzy Retka

W 1974 roku z inicjatywy ówczesnego dyrygenta chóru mieszanego Jerzego Retki reaktywowano śpiewaczy zespół męski, w formie oktetu  który tworzyli: Eugeniusz Duda,  Gustaw Sikora, Adolf Pękała,  Paweł Rakus,  Roman Pszczółka,  Stanisław Wojnar,  Brunon Rusin, Gustaw Hojdysz .  Pierwszy raz zespół wystąpił podczas Zjazdu Chórów w Bielsku-Białej śpiewająć pieśń „Miłość Twoja Panie” . Ponieważ śpiew skoczowskiego zespołu został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy, postanowiono kontynuować tę formę śpiewania. Próby zespołu męskiego odbywały się wg potrzeb  godzinę przed próbą chóru mieszanego. Śpiew w męskim wykonaniu  można było usłyszeć tylko z okazji Świąt Bożego Narodzenia,  który wykonał kolędę „Cicha noc” czy podczas ślubu w 1975r. gdzie zaśpiewał „Poloneza Weselnego”.

 Od 1980 r. próby „męskiego”odbywały się już regularnie co tydzień i dlatego ten rok postanowiono przyjąć jako początek powstania chóru męskiego, którego dyrygentem nadal był jego założyciel Jerzy Retka a skład chóru  tworzyli; Eugeniusz Duda,  Władysław Tyrna,  Jan Hubczyk,  Adam Sikora, Adam Goszyk, Józef Raszyk, Adolf Pękała, Roman Pszczółka, Stefan Białoń, Plinta,  Brunon Rusin, Stanisław Wojnar, Gustaw Hojdysz, Karol Kisza. Już w roku powstania chór męski wystąpił z własnym repertuarem w Kętrzynie i Sorkwitach. Z roku na rok powiększały się szeregi chóru, jak i również repertuar pieśni, które śpiewano podczas  koncertów, zjazdów chórów, ślubów czy pogrzebów. Na początku roku 1982 w c hórze śpiewało już 17 śpiewaków: Eugeniusz Duda,  Władysław Tyrna,   Adam Sikora, Stachowiak, Adam GoszykAdolf Pękała, Paweł Rakus, Romuald Ferek, Leszek Czyż, Roman Pszczółka, Stefan Białoń, Sojka, Piotr Sitek, Brunon Rusin, Leon Hławiczka, Gustaw Zmełty, Gustaw Hojdysz.

W lutym 1982 r. dotychczasowy dyrygent chóru mieszanego i męskiego  Jerzy Retka przekazał swoją funkcję następcy  Bolesławowi Nodze, który rozpoczął systematyczne próby chóru męskiego w oddzielny dzień tygodnia tj. poniedziałek zaś mieszanego we wtorki. Pieśni w wykonaniu chóru męskiego stanowiły innowację, chyba przede wszystkim ze względu na oryginalne brzmienie. Warto też wspomnieć o specyficznej koleżeńskiej atmosferze, jaka zawsze panowała i panuje w tym zespole.

Od 1980 r. wszyscy panowie śpiewający w chórze męskim uczestniczą jednocześnie w próbach chóru mieszanego, stąd ich poświęcany czas uległ podwojeniu. Od tego też czasu prawie wszystkie koncerty i występy zostały urozmaicone o repertuar pieśni w wykonaniu chóru męskiego. W repertuarze chóru przewijają się nie tylko utwory ambitne muzycznie, ale także utwory o prostych i radosnych kompozycjach. Średnio w ciągu roku chór męski ma około 45 prób i tyle samo występów.    Aktualnie stan osobowy wynosi 25 śpiewaków patrz!  zakładka: „Członkowie chóru męskiego”.

Bolesław Noga

Bolesław Noga

Od lutego 1982 r. chórem dyryguje Bolesław Noga, zaś opiekę duchową sprawował  ks. Andrzej Czyż.Od momentu powstania chóru, czyli od roku 1980, chór męski uczestniczy we wszystkich ważniejszych koncertach z udziałem chóru mieszanego „Gloria” . Skoczowskiego chóru męskiego na przestrzeni minionych lat słuchano w wielu   miejscowościach w kraju, m.in. w Suwałkach, Bartoszycach, Mikołajkach, Jaworze (woj. Legnickie), Wrocławiu, Świdnicy, Cieplicach, Karpaczu, Tomaszowie Mazowieckim, Koszalinie, Warszawie, Konstancinie, Pszczynie, Strumieniu, Tychach, Katowicach, Żorach, Jastrzębiu, Byczynie , Opolu, Węgrowie a także we wszystkich kościołach ewangelickich Diecezji Cieszyńskiej. Chór chętnie służy pieśnią podczas organizowanych koncertów charytatywnych dlatego wielokrotnie śpiewał w domach opieki społecznej, podczas akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy na rzecz pomocy  niepełnosprawnym dzieciom czy powodzianom.  Chóru słuchano  także w kościołach katolickich w Skoczowie, Bielsku, Strumieniu. Włodawie, Jastrzębiu, Żorach, Mazańcowicach, Cieszynie. Również w kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Skoczowie. Występował także cieszyńskim teatrze, jak i również w amfiteatrach Ustronia i Wisły.

Trasy koncertowe chóru wiodły nie tylko po kraju, ale także poza granice.       Chór męski śpiewał m. in. w Austrii: Bad-Goisern, Gosau; w Niemczech: Norymbergia, Landshut, Monachium, Düsseldorf, Münster, Bünde, Bremen, Walldorf, Rumelsberg, Oberhausen, Bohum, Siegen, Recklinghausen, Marl, Grabenstätt, Görlitz, Meschede, Gelsenkirchen,w Holandii: Dintellord, Willemsteat, Kapelle, Yerseke, Sleeuwijk, Breda, Baarle-Nasau, Lise-Keukenhof, w Belgii; Antwerpia, w Czechach: Cz. Cieszyn, Trzyniec, Bystrzyca,  Trzanowice, w Słowacji: Previdza, Zemianskie Kostelany, Bańska Szczawnica, Dudince, w Rumunii: Nadlac, Timosuara. Wszędzie spotykał się z serdecznością i bardzo przychylnymi recenzjami.

Chór stara się służyć pieśnią z wielkim zaangażowaniem na miarę swoich amatorskich możliwości. Poprzez udział w koncertach w wielu miejscowościach w kraju i za granicą, chór nie tylko reprezentuje ewangelicką wspólnotę wyznaniową ale także promuje swoje miasto Skoczów i piękną Ziemię Cieszyńską. Opiekę duchową nad chórem sprawuje ks. Adam Podżorski proboszcz skoczowskiej parafii zaś funkcję prezesa od 1993 roku  pełni Władysław (Walter) Orawski.  Z dniem 1 września 2017  po 37 latach służby śpiewu, chór męski zawiesił działalność z powodu rezygnacji dotychczasowego i braku nowego dyrygenta. 

 Patrz! Ważniejsze koncerty chóru mieszanego TUTAJ, od 1980 z udziałem chóru męskiego.