Główna » Historia Chóru Żeńskiego

Historia Chóru Żeńskiego

Aniela CZYŻ

Aniela Czyż

Chór kościelny „Gloria” jest ewenementem w skali naszego kraju, gdyż w ramach jednego chóru działają trzy chóry: mieszany, męski i żeński. Mieszany to 80-letnia „staruszka”, męski – 20-letni „młodzieniec”, natomiast żeński to 2-letnia „córeczka” Glorii – dziecko nie planowane, ale udane. Gdy chór męski obchodził w 1990 roku swoje dziesięciolecie koleżanki-chórzystki postanowiły zaśpiewać panom kilka piosenek „ku czci”. Sytuacja powtórzyła się w 1995 roku.

Krystyna Gibiec

Krystyna Gibiec

Chór żeński powstał przypadkowo. W 1997 r. przed świętami Bożego Narodzenia jedna z przygotowanych pieśni była w układzie na chór żeński. Chórzystki postanowiły tę pieśń – „Noc Narodzenia” (Hoffa) wyćwiczyć i zaśpiewać. Debiut był udany i wzmianka o tym znalazła się w sprawozdaniu rocznym ks. Andrzeja Czyża dla diecezji. Parę miesięcy później do Skoczowa dotarły trzy zaproszenia na Diecezjalny Zjazd Chórów dla chórów: mieszanego, męskiego i żeńskiego. Po intensywnych próbach po raz pierwszy oficjalnie na Zjeździe Chórów w Wiśle wiosną 1998 r. wystąpił chór żeński ze Skoczowa z pieśnią „Zmartwychwstały Pan” (Hadyny) jako jedyny chór żeński w diecezji i chyba w kraju.

Gabriela Targosz

Gabriela Targosz

Dyrygentką została dotychczasowa inicjatorka występów – długoletnia chórzystka, a zarazem autorka niektórych tekstów do pieśni chórowych – Aniela Czyż. Do chóru zgłosiło się około 30 chórzystek śpiewających dotychczas w chórze mieszanym. Próby odbywają się raz w tygodniu równolegle z próbami chóru męskiego w poniedziałek, natomiast we wtorki te dwa chóry i kilka innych osób tworzy chór mieszany. W ciągu dwóch lat działalności chór żeński wyćwiczył 27 pieśni wzbogacających repertuar ogólny chóru.

Śpiewamy z okazji różnych świąt i uroczystości kościelnych w kraju i za granicą. Oby zawsze te nasze „Trzy chóry” w jednym, czyli chór „Gloria” śpiewał Bogu na chwałę, a bliźnim ku pożytkowi.

Opracowała Aniela Czyż.

We wrześniu 2002 prowadzenie chóru przejęła mgr Krystyna Gibiec. Od września 2005 roku do dziś chór żeński prowadzi mgr Gabriela Targosz. Próby odbywają się w poniedziałki równolegle z próbami chóru męskiego. Od chwili powstania chóru czyli od 1997 roku chór żeński większości śpiewa podczas wszystkich koncertów w których uczestniczy chór mieszany „Gloria”.

Patrz! ” Ważniejsze koncerty chóru mieszanego” TUTAJ od 1998 roku z udziałem chóru żeńskiego