Informacja dla chórzystów z dnia 09.10.2020

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy chórzyści.
        Sytuacja epidemiologiczna w kraju związana z covid-19 w ostatnim czasie bardzo się pogorszyła. Od soboty 10 października w całej Polsce zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia dotyczące wzajemnych kontaktów. Dlatego też po konsultacji z opiekunem chóru ks. dr Alfredem Borski oraz dyrygentem Bolesławem Noga postanowiliśmy zawiesić próby chóru na razie do końca października.
         W związku z powyższym koncert zespołu „Pastores i Przyjaciele” zostaje przeniesiony na przyszły rok.
        O dalszych decyzjach będziemy na bieżąco informowali Was poprzez stronę internetową naszego chóru.
        Dla pocieszenia naszych stroskanych serc pragnę …


Czytaj więcej »
Dziękujemy Ci Panie za Twe hojne dary!

W niedzielę 4 października 2020 w skoczowskim kościele ewangelickim Św. Trójcy zgromadzili się wierni, aby podczas nabożeństwa dziękczynno-żniwnego,  dziękować Bogu za dar plonów i płodów ziemi, za pogodę obfitości ,a także za błogosławieństwo pracy i trudu rolników. Z zachowaniem wymogów panującej pandemii, liczniej jak zwykle wierni zgromadzili się  w odświętnie udekorowanym  kościele i ołtarzu, do którego uroczyście wniesiono chleb upieczony z tegorocznego ziarna, jako symbol Bożego daru i dostatku. Uroczystość poprowadzili duchowni skoczowskiej parafii z proboszczem ks. dr Alfredem Borskim, który pobłogosławił symboliczny bochen chleba słowami: Dziękujemy Bogu, że daje …


Czytaj więcej »
Błogosław, Boże parze tej- ślub Edyty i Krzysztofa

… ” Błogosław życie młodych Panie , Bądź gościem ich po wszystek czas, Niech złego Im się nic nie stanie , Błogosław Młodych jak i nas”- to fragment słów pieśni, którą chór m.in. zaśpiewał  podczas uroczystości ślubnej Krzysztofa Sikory z Edytą Rakus, jaka miała miejsce w sobotę dnia 3 października w kościele Św. Trójcy w Skoczowie. Do tradycji należy udział chóru w kościele, kiedy ma miejsce rodzinna uroczystość członków skoczowskiej Glorii. Tak było i tym razem ponieważ Młoda Pani, jest córką długoletnich członków  Glorii  Lidii oraz Jerzego Rakusów, a także  …


Czytaj więcej »
Gloria rozpoczęła próby i występy.

Po długim, przymusowym okresie przerwy związanej z pandemią w niedzielę dnia 27 września 2020, skoczowska Gloria  wystąpiła po raz pierwszy i to  podczas dwóch  nabożeństw, które miały miejsce  w kościele Św. Trójcy w macierzystej parafii. O godz. 8.00 podczas nabożeństwa porannego chórzyści Glorii zaśpiewali dwie pieśni, zaś resztę muzycznego programu nabożeństwa wypełniła orkiestra dęta , która  przybyła z  ewangelickiej parafii  z  miejscowości Trzanovice  (Czechy- Zaolzie).  Wraz z orkiestrą i jej dyrygentem Janem Pieterem, do Skoczowa  przyjechał  również proboszcz tejże parafii  ks. Erich Bocek, który wygłosił  okolicznościowe kazanie. Kontakty skoczowskiej parafii  …


Czytaj więcej »