Główna » Wydarzenia

Gloria -Seniorom!

W sobotnie przedpołudnie 6 kwietnia 2024, chórzyści Glorii z dyrygentem Bolesławem Nogą i opiekunem ks. Alfredem Borskim gościli w domach opieki Emaus w Dzięgielowie. Przywitała nas diakon Helena Gajdacz słowami z Biblii przeznaczonymi na ten dzień z listu do Kolosan 3,16 „Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych.”, jednocześnie zapraszając zebranych do wysłuchania pieśni chórów: mieszanego i męskiego. Były to chwile pełne wzruszeń jak dla słuchaczy, tak i dla wykonawców. W niejednym oku zakręciła się łza, szczególnie przy wspólnym wykonaniu „Ojcowskiego domu”. Przy okazji mogliśmy dedykować jedną z pieśni Solenizantce obchodzącej w tym dniu swoje urodziny, a męska część chóru wykonała dla ks. bp. Janusza Jaguckiego pieśń „Ujmij mą dłoń”. Pozdrowienia w imieniu parafii skoczowskiej przekazał ks. dr Alfred Borski. Podzielił się również wspomnieniami związanymi z  diakonatem, siostrami diakonisami, które obecnie mogłyby już funkcjonować jako anegdoty. Rolę gospodarzy względem mieszkańców domu opieki i nas pełnili siostra Aniela Kawulok i pan Bronisław Wojnar dbając, żeby każdy z obecnych czuł się komfortowo. Pensjonariuszy pożegnaliśmy słowami „Irlandzkiego błogosławieństwa”  – „A kiedy znowu spotkać nam się przyjdzie, Bóg w pamięci niech cię swojej ma. Niechaj cię chroni w dobrej swej dłoni, lecz niech dłoń ta nie zaciska się. I nim znowu się spotkamy Bóg niech dłonią swą ochrania cię.”. Przed odjazdem wykonaliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie na schodach domu opieki Emaus I. To były dobre chwile, dobry czas. Soli deo gloria.

tekst: Aniela Fender.  foto: Jan Chwastek