Główna » Wydarzenia

156-Urodziny skoczowskiego EA. kościoła.

Samsung Techwin

Pandemia covid-19 bardzo zmieniła nasze życie nie tylko w sferze prywatnej ale także społecznej, zawodowej czy też kościelnej. Także próby i spotkania naszego chóru „Gloria” wraz z postępującym wzrostem zachorowań musiały ulec czasowemu zawieszeniu.  W wyniku znacznego spadku zachorowań podjęliśmy decyzję o wznowieniu naszej pracy. Pierwsze próby odbyły się zgodnie z zasadami trwającego rygoru sanitarnego w kościele, aby zachować wymagane w tym zakresie przepisy. Powrót do cotygodniowych prób pozwolił także chórzystom na służbę śpiewem podczas różnych uroczystości. Pierwsza nadarzyła się w Święto Zesłania Ducha Świętego, gdzie oprócz śpiewu na nabożeństwie, przygotowaliśmy dla parafian także smaczną jajecznicę /czytaj poniżej- kliknij/.

Kolejną okazją czynnego uczestnictwa Glorii to Święto Trójcy Świętej, (2021.05.30), dzień 156 rocznicy urodzin naszego skoczowskiego  kościoła  oraz uroczyste nabożeństwo. Gościem, który wygłosił świąteczne kazanie był ks. dr Piotr Szarek. Chór pod kierunkiem dyrygenta Bolesława Nogi wykonał kilka pieśni. Śpiewał także zespół „Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej. Na placu kościelnym grała orkiestra dęta pod batutą Adama Pasternego a panie przygotowały poczęstunek na wolnym powietrzu.  „O, jak miłe są przybytki twoje, Panie Zastępów! Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków Pańskich. Serce moje i ciało woła radośnie do Boga żywego”   Ps.84

tekst: Jerzy Sikora  foto: Jan Chwastek