Chórzyści Glorii  też  otrzymali  świadectwa! /31xfoto/

Ostatnie świadectwa i „promocję” skoczowscy chórzyści Glorii otrzymali przy okazji jubileuszu 95-lecia dlatego też z okazji tegorocznego jubileuszu 100-lecia po pięcioletniej „nauce w jednej klasie”, chórowy zarząd zorganizował kolejne piknikowe wręczenie świadectw uczestnictwa w służbie śpiewem. Impreza odbyła się tym razem w Tradycyjnej Zagrodzie Rolnej w Skansenie Ochaby w dniu 28 czerwca 2019 roku gdzie wpierw podziwiano bogactwo wielu eksponatów związanych z przeszłością jak: narzędzia, urządzenia, różnego rodzaju wyposażenia, maszyny rolnicze oraz wiele starych ciekawostek motoryzacyjnych. Zwiedzanie skansenu przybliżyło wiedzę o pomysłowości ludzi

w konstruowaniu i stosowaniu urządzeń, sprzętu , które …


Czytaj więcej »
Ks. Marcin przeszedł do dalszej służby w Jastrzębiu

W wyniku przeprowadzonych wyborów w ewangelickiej parafii w Jastrzębiu Zdroju – Ruptawie, skoczowski wikariusz ks. Marcin Radka-Matejko z dniem 30 czerwca 2019 obejmie stanowisko proboszcza w tejże parafii. Ks. Marcin pracował w skoczowskiej parafii przez okres 8 lat i dał się poznać jako, dobry kaznodzieja, uczynny, pomocny, mający bardzo dobre kontakty z wiernymi, a w szczególności z dziećmi i młodzieżą. Oficjalne pożegnanie Księdza w Skoczowie miało miejsce 23 czerwca br. podczas niedzielnego nabożeństwa. Słowa podziękowań złożył ks. Marcinowi i całej Jego Rodzinie, proboszcz ks. Alfred Borski, delegacja Rady Parafialnej , …


Czytaj więcej »
Gloria w regionalnej odsłonie

Skoczowska Gloria w strojach regionalnych w Roku Jubileuszowym 100 lecia -2019.foto: Jan Chwastek

Skoczowski chór mieszany Gloria w regionalnych cieszyńskich strojach.Rok Jubileuszowy chóru 100 lecia – 2019r. fot. Jan Chwastek

Skoczowski Chór Żeński Gloria- 2019 r. foto: Jan Chwastek

Męska część skoczowskiego chóru Gloria -2019 r. foto: Jan Chwastek


Czytaj więcej »
Gloria w Jaworzu

W sobotę dnia 22 czerwca br. skoczowski chór mieszany i męski Gloria p/d Bolesława Nogi uczestniczył w XV Międzynarodowym Koncercie Ewangelickich Chórów i Zespołów w Jaworzu. Impreza plenerowa jak co roku odbyła się w pięknym jaworzańskim amfiteatrze. W jubileuszowym spotkaniu wzięły udział chóry i zespoły z ewangelickich parafii z Ustronia /mieszany p/d P. Branca/ , Skoczowa /mieszany i męski p/d B. Nogi/, Goleszowa /męski „Cantus” p/d A. Stanieczek/, St. Bielska „Cantate” p/d M. Penkala-Ogrodnik oraz z Jaworza /mieszany p/d. K. Gibiec/. Naszych przyjaciół spoza południowej granicy reprezentował w tym roku …


Czytaj więcej »