Główna » Wydarzenia

Dziękujemy Ci Panie za Twe hojne dary!

W niedzielę dnia 6 października 2019 w skoczowskim kościele ewangelickim dziękowaliśmy Bogu za dary chleba. Mimo panującego chłodu, kościół został wypełniony wiernymi , którzy przybyli, aby wspólnie modlitwą i śpiewem pieśni pochwalnych, dziękować Bogu za wszystkie tegoroczne dary oraz przystąpić do Stołu Pańskiego.  Okolicznościowe kazanie wygłosił skoczowski proboszcz ks Alfred Borski, którego tematem były słowa wyjęte z Księgi Proroka Izajasza rozdz. 58 … „Podziel twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu…” Tegoroczny wystój ołtarza przygotowali parafianie  z sołectwa

Pogórze, zaś nabożeństwo uświetnił śpiewem  Chór Dzieci „Nadzieja” oraz Chóry Gloria. Podczas nabożeństwa również  modlitwą  wspominano byłego skoczowskiego proboszcza śp. Adama Podżorskiego, który zmarł wieku 64 lat w dniu 26 sierpnia 2018 roku.  W podzięce za Jego służbę w parafii i Kościele  oraz za duchową opiekę, chór Gloria zaśpiewał pieśń …” Być w służbie Jezusa to błogi stan”. Zdjęcie z miejsca pochówku na cmentarzu ewangelickim w Skoczowie   śp. Adama Podżorskiego można określić:  „Twoje przekazywane Słowa, Twój umiłowany Kościół, Twoje miejsce spoczynku – Odpoczywaj w Pokoju”. Dziękujemy Proboszczu za 16-letnią służbę w skoczowskiej parafii i opiekę nad chórami Gloria. Po zakończonym  nabożeństwie  przy wyjściu z kościoła, każdy  uczestnik  otrzymał bochenek chleba upieczonego z tegorocznego ziarna , zaś chór przygotował dla wszystkich stoły żniwne, przy których częstowano chlebem z masłem i miodem oraz  owocami. Również  parafianie włączyli się w Święto Dziękczynienia przynosząc kołacze  i ciasta, ze sprzedaży  których  dochód  przeznaczono na  remont kościoła Św. Trójcy w Skoczowie  … „Dziękujemy Ci Panie za Twe hojne dary, którymi nas darzysz na każdy dzień dany. Chociaż nasze ręce to wszystko robiły Ty błogosławiłeś i dałeś siły. Bo  bez Twej pomocy Miłosierdzia Panie , próżna nasza siła i próżne staranie.”  

tekst i foto: WalOr.            fotoreportaż:  OX.PL tutaj