Główna » Wydarzenia

Gloria w Brennej! (34 zdj.)

Na zaproszenie Rady Parafialnej i proboszcza ks. Romana Kluza parafii ewangelickiej Brenna-Górki  w dniu 4 sierpnia 2019r. skoczowskie chóry  Gloria wraz z proboszczem ks. Alfredem Borskim uczestniczyły w uroczystości 31. rocznicy  założenia i poświęcenia kościoła ap. Bartłomieja w Brennej. Uroczystość rozpoczęła się

o godz. 9.00 porankiem pieśni religijnej, którego godzinny program wypełniły chóry:  mieszany „Magnificat” p/d Marka Madzi oraz chóry Gloria:  żeński i mieszany p/d Gabrieli Targosz oraz męski p/d Bolesława Nogi. Gloria  również śpiewała w trakcie uroczystego nabożeństwa podczas, którego okolicznościowe kazanie wygłosił skoczowski proboszcz ks. Alfred Borski. W uroczystościach wzięło udział wielu wiernych przybyłych z okolicznych, a nawet z odległych miejscowości, aby wspólnie się modlić i dziękować Bogu za Jego dotychczasowe błogosławieństwo. Dziękowano również za ofiarność i pracowite ręce, które w latach 1985-1988 zbudowały ten piękny dom modlitwy i za tych, którzy obecnie tworzą ten Żywy Kościół . Po oficjalnej uroczystości wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na parafialny piknik, gdzie  była okazja skonsumowania wielu  specjałów miejscowej kuchni. Chórzyści Glorii wyjechali z gościnnej Brennej zadowoleni z możliwości uczestniczenia w uroczystości,  dziękując za zaproszenie oraz za gościnne przyjęcie.  …” Ty tylko mnie poprowadź, Tobie powierzam swą drogę, Ty tylko mnie poprowadź PANIE MÓJ!”-to fragment  pieśni, którą na zakończenie uroczystości jako dedykację i przesłanie wykonał chór Gloria.

tekst: WalOr.   foto:  internet + WalOr.+ Jan Chwastek