Główna » Wydarzenia

Delegacje chórów i zespołów w Skoczowie.

P1090687,1_33W sobotę 9 lutego 2019 w Skoczowie miało miejsce spotkanie dyrygentów, prezesów oraz  przedstawicieli chórów, zespołów i orkiestr działających w diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelickiego w RP. Spotkanie zorganizowała skoczowska parafia wraz z chórem  chór Gloria i Diecezjalną Komisją Chórów oraz  Orkiestr, której przewodniczy proboszcz z Jaworza ks. Władysław Wantulok.  Do Skoczowa zjechało w tym dniu prawie

50 delegatów, którzy przed zebraniem spotkali się w kościele, aby razem podziękować Bogu  za błogosławieństwo służbie śpiewu i muzykowania, za ludzi bezpośrednio tej służbie oddanych i zaangażowanych. Modlitwę połączoną ze spowiedzią i komunią poprowadzili skoczowski proboszcz ks. Alfred Borski oraz ks. Władysław Wantulok.  Dalsza część spotkania odbyła się w sali chórowej Glorii, gdzie przewodniczący Komisji  przedstawił sprawozdanie za 2018 rok. W 2018 roku w Diec. Cieszyńskiej działało 40 chórów, zespołów w tym: 2 chóry męskie(Cieszyn,Goleszów) , 2 chóry żeńskie(Skoczów, Leszna), 2 orkiestry ( Diec. Dęta-Skoczów i Wisła) 34 chóry, zespoły, które razem skupiały w swych szeregach razem-  971 śpiewaków i muzyków. W sumie w roku sprawozdawczym odbyło się 1708 prób i 925 występów. Cieszy fakt, że mimo wielu innych atrakcji i propozycji współczesnego świata nadal istnieje i działa wielka rzesza ludzi gotowych do służenia Bogu swoim talentem śpiewu czy muzykowania –powiedział przewodniczący DKCHiO. Podczas skoczowskiego spotkania nakreślono również wstępne plany na 2019 rok. Z ważniejszych terminów to: w dniu 19.05.19  zaplanowano Wiosenny Zjazd Chórów i Zespołów w Kościele Jezusowym w Cieszynie czy XV Międzynarodowej Koncert Chórów w Jaworzu, który zaplanowano na dzień 22 06.2019. Rok 2019 to również jubileuszowy rok 100 letniej działalności skoczowskiego chóru mieszanego Gloria. Obchody rozpoczęto już Ekumenicznym Koncertem Kolęd w dniu 4 stycznia br.w skoczowskim kościele Św. Trójcy z udziałem chóru i orkiestry ZPiT Ziemi Cieszyńskiej, Estrady Regionalnej „Równica” z Ustronia oraz chórów Gloria, a zakończą się Koncertem Jubileuszowym w dniu 26. października br. …,,Zaśpiewaj duszo moja, niech śpiew twój pięknie brzmi,  Niech całą swoją wolą, dziś chętnie służę Ci.”

WalOr.                     foto: Jan Chwastek