Główna » Wydarzenia

Chór Męski „Cantus” z Goleszowa zakończył 45-letnią służbę śpiewu! (12 -foto)

W niedzielę dnia 10 grudnia 2023r. podczas uroczystego nabożeństwa w kościele E-A w Goleszowie po 45 latach służby śpiewu znany  Chór Męski „Cantus” p/d Anny Stanieczek swoim ostatnim występem podsumował i zakończył swą działalność. W trakcie nabożeństwa w 16-osobowym  składzie, chór zaśpiewał kilka pieśni, które wybrzmiały w wyjątkowym  nastroju wspomnień, a także i żalu za tych, których  Bóg powołał  do niebiańskiego chóru. Ogrom dokonań, pracy, poświęconych godzin dyrygenta i członków chóru przedstawiono w podanych statystykach ilości prób, występów, koncertów, spotkań, wyjazdów po kraju i za granicę, które zrobiły wielkie wrażenie na licznie zgromadzonych uczestników nabożeństwa.  Mimo rzeczywistej decyzji zakończenia męskiego śpiewania w Goleszowie,  nadal z optymizmem będziemy patrzyć w przyszłość reaktywowania tego wspaniałego, przyjaznego, koleżeńskiego  chóru.  …”Nie zamykajcie drzwi za sobą niechaj będą nadal otwarte dla Was i wszystkich ludzi kochających służbę Bogu poprzez śpiew „ -powiedział w swym  wystąpieniu goleszowski proboszcz Piotr Sztwiertnia, co w całej rozciągłości tego popieramy. Na zakończenie uroczystości  na ręce założycielki i dyrygentki „Cantusa” Pani Anny Stanieczek oraz długoletniego prezesa Józefowi Habarty , delegacje zaprzyjaźnionych zespołów i chórów przekazały podziękowania i życzenia. Delegacja skoczowskiej Glorii w osobach byłego i aktualnego prezesa również  złożyła serdeczne podziękowania za wyjątkową i długoletnią wspaniałą współpracę , za wiele wspólnych spotkań, koncertów i momentów  służeniu pieśnią, zapraszając jednocześnie chętnych do dalszej służby śpiewu  w skoczowskim chórze męskim Gloria.  Mimo występujących  trudności kadrowych, nadal skoczowski Chór Męski Gloria trwa i w miarę możliwości aktywnie służy  pieśnią zaś swoje 45-lecie będzie obchodził już w 2025 roku. Oby Bóg zechciał nam błogosławić i dał siły do dalszej służby śpiewu, jednocześnie wzmacniając nasze szeregi nowymi chętnymi głosami. 

tekst: WalOr.   foto: Jolanta Sikora , WalOr.