Główna » Wydarzenia

Pożegnanie ks. Oskara Wilda

W 16 niedzielę po Trójcy Świętej, dnia 24 września 2023r. w kościele w Skoczowie podczas nabożeństwa miała miejsce uroczystość pożegnania ks. Oskara Wilda oraz Jego żony Eweliny. Ks. Oskar po 13-tu miesiącach wikariatu w naszej parafii odchodzi do ewangelickiej parafii w Wiśle Głębce, gdzie został wybrany proboszczem. W nabożeństwie wziął czynny udział chór męski i mieszany „GLORIA”, który zaśpiewał 3 pieśni pod dyr. mgra Bolesława Nogi. Całość nabożeństwa prowadził ks. prob. dr Alfred Borski. Proboszcz podkreślił zaangażowanie ks. Oskara w życie naszej parafii oraz że dał się poznać jako kompetentny, utalentowany i dobry współpracownik. Słowa pożegnania i życzenia Bożego błogosławieństwa w służbie w nowej parafii przekazali także przedstawiciele chóru „GLORIA” oraz Rady Parafialnej.
Ks. Oskar swoje pożegnalne kazanie w Skoczowie oparł na słowach wyjętych z II Listu do Tymoteusza, 1.7-10 „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym ……..”. Podkreślił także „Pragnę serdecznie podziękować za te 13 miesięcy. Było to też wartościowe dla nas i doświadczenie, bo te wszystkie rozmowy, wszystkie spotkania to nie było tak że my tylko dawaliśmy ale my też bardzo dużo braliśmy i dlatego Wam dziękujemy”

J.S.          zdjęcia: Jan Chwastek