Główna » Wydarzenia

Chórowe Jubileusze….

W 9 niedzielę po Trójcy Świętej w kościele parafialnym w Skoczowie miała miejsce dziękczynna  uroczystość dwóch członków parafialnego chóru „Gloria”. Związana była z jubileuszem 90-tych  urodzin kol. Gustawa Kobieli oraz 60-tych urodzin ks. proboszcza dra Alfreda Borskiego. Dla kol. Gustawa Kobieli chór męski zaśpiewał pieśń „Ujmij mą dłoń” natomiast dla ks. proboszcza, który jest zarazem opiekunem duchowym zespołu, chór mieszany zaśpiewał pieśń „O warto Mu służyć”. Chórami dyrygował oraz grał na organach podczas nabożeństwa dyrygent mgr Bolesław Noga, natomiast całość prowadził ks. Krzysztof Śledziński. Kol. Gustaw w kościele otrzymał życzenia urodzinowe od obecnych księży oraz chóru natomiast do życzeń ks. Alfredowi oprócz chóru dołączyły delegacje Rady Parafialnej, pracowników parafii oraz Koła Pań.

Po południu kol. Gustaw Kobiela wraz z małżonką zaprosił wszystkich chórzystów na urodzinowe spotkanie wraz z obiadem. Należy tutaj podkreślić, że Jubilat mimo swojego wieku nadal jest aktywnym członkiem chóru a Jego łączny staż tej służby wynosi 56 lat. Podczas spotkania miały miejsce dalsze życzenia i przemówienia oraz prezenty od chóru. Jubilat przekazał także na ręce ks. Alfreda rodzinną i niezwykle cenną dla Niego pamiątkę, która była przekazywana kolejnym pokoleniom rodziny. Jest to zbiór kazań ks. Samuela Dambrowskiego, tzw. Dambrówka wydanie IV w Brzegu z roku 1797.

tekst: chórzysta JS,  zdjęcia: Jan Chwastek