Główna » Wydarzenia

„Śpiew jest nam życiem”- Zjazd Chórów Cieszynie! (29xfoto)

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, w niedzielę 23 kwietnia 2023r. w kościele ewangelickim w Cieszynie znów spotkały się chóry oraz  zespoły działające w parafiach diecezji cieszyńskiej Kościoła E-A . Oczywiście z różnych względów i powodów  nie wystąpiły wszystkie zespoły, mimo to 11. chórów  przybyło do Cieszyna, aby wziąć udział w tym pięknym tradycyjnym święcie pieśni. Tegoroczny 64. Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej  rozpoczął się wspólną pieśnią zaśpiewaną przez uczestników  na schodach Kościoła Jezusowego, której dźwięki i słowa  „Pan jest światłem mym” wykonanej przez ok. 300 śpiewaków pod dyrekcją dk. Joanny Sikora niosły się  daleko w przestrzeń  cieszyńskiej ziemi. W kościele, po powitaniu i  modlitwie  poprowadzonej przez proboszcza miejscowej parafii ks. Marcina Brzóskę, rozpoczęto pierwszą część koncertu podczas której wystąpił  Chór mieszany z parafii w Dzięgielowie pod dyr. Ewy Zwias,  Chór z Bażanowic p/d dk. Joanny Sikora, Chór mieszany z Jaworza p/d Krystyny Gibiec, Ustroński Chór Ewangelicki z Ustronia p/d Szymona Staniszewskiego. Chór oprócz pięknego śpiewu, zaprezentował się w oryginalnych, cieszyńskich strojach regionalnych,  Pierwszą część koncertu zakończył występ  Chóru mieszanego z Hażlacha-Zamarsk p/d Krystyny Penkala.  Okolicznościowe kazanie wygłosił biskup diecezji cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago. Drugą część Wiosennego Zjazdu rozpoczęły cieszyńskie chóry i zespoły: Wyższobramski Chór Kameralny p/d Piotra Sikory, Chór Mieszany i Chór Męski p/d dk. Joanny Sikora. Po krótkiej wspólnej modlitwie poprowadzonej przez  cieszyńskiego proboszcza ks M. Brzózkę, przed ołtarzem ustawił się Chór mieszany Nadzieja z Drogomyśla, którym dyrygowała Eliśka Latawiec.  Chór  zaprezentował ciekawą aranżację pieśni Adiemus do muz. Karla Jenkinsa. Kolejne chóry, które umiliły swoim śpiewem piękne niedzielne do południe był ; Chór mieszany z Cisownicy p/d Wiesława Jakubika oraz Chór mieszany  z Wisły Centrum p/d Elżbiety Szajtauer.  Na zakończenie Zjazdu serdeczne podziękowania złożyli chórom oraz dyrygentom;  bp ks. dr Adrian Korczago oraz  organizator i przewodniczący Chórów i Orkiestr Diec. Cieszyńskiej  proboszcz   ks. Marcin  Brzóska w asyście ks. Mateusza Mentrocha.” Śpiew jest nam życiem”  to pieśń, której słowa i melodia wyjątkowo  wybrzmiały w murach ewangelickiej świątyni w Cieszynie.  Pieśń mówi o mocy przenikania śpiewu w ludzkie serca, którzy kontynuują to dzieło oraz  posiadają talenty  jakimi zostali obdarzeni, aby nadal trwać i z zapałem  chwalić modlitwą i śpiewem Boże Imię.  64 Wiosenny Zjazd Chórów Diecezji Cieszyńskiej przeszedł do historii ,ale pozostawił w sercach uczestników radość i nadzieję na kolejne spotkania, które scalają ludzi tworzący wielką rodzinę  wzajemnie się wspierających w chwilach radości i smutków, a przede wszystkich w dziele budowania jedności oraz wiary w Bożą moc.   

tekst+foto: WalOr.

Ps. Ze względu  na nałożenie się terminów wcześniej już zaplanowanych wydarzeń, rodzinne wyjazdy i  uroczystości chórzystów, skoczowskie chóry Gloria nie wzięły udziału w tegorocznym  Zjeździe. Chóry Gloria jednak nadal  z radością i nadzieją kontynuują cotygodniowe próby oraz  spotkania z pieśnią. A więc do zobaczenia.