Główna » Wydarzenia

Jubileusz 40(+2)-lecia Chóru Męskiego Gloria /fotoreportaż/

Początki męskiego śpiewu w parafii E-A w Skoczowie odnotowano już w latach 50 ubiegłego wieku. Były to jednak nieregularne, okazjonalne spotkania męskich śpiewaków, którzy p/d ówczesnego dyrygenta Pawła Sztwiertni spotykali się aby zaśpiewać podczas większej uroczystości kościelnej, ślubu czy pogrzebu. Regularne próby i występy skoczowskich męskich śpiewaków rozpoczęły się dopiero w 1980 roku dlatego ten rok został przyjęty jako początek powstania chóru męskiego „Gloria”. Inicjatorem męskiego śpiewu w parafii  był ówczesny dyrygent chóru mieszanego mgr Jerzy Retka. Zespół liczył wtedy 20 śpiewaków i ze względu na dobrą atmosferę ciągle się rozrastał. Po 2 latach chór mieszany i męski przejął mgr Bolesław Noga, który był pierwszym dyrygentem z wyższym wykształceniem muzycznym. Pod jego kierownictwem oba chóry znacznie podniosły swój poziom artystyczny. Z tego względu skoczowscy śpiewacy amatorzy zaczęli być zapraszani do wielu miejsc w Polsce, śpiewając nie tylko w kościołach, ale także często na rzecz lokalnego środowiska, promując przez to także naszą Małą Ojczyznę – Śląsk Cieszyński. W 1984 r. Chór mieszany i męski „GLORIA” wyjechał po raz pierwszy za „żelazną kurtynę”, do Republiki Federalnej Niemiec. Potem przyszły następne zaproszenia z Holandii, Czech, Słowacji, Austrii, Belgii i Rumunii. Bardzo często śpiewacy występowali w regionalnych strojach i śpiewali nie tylko repertuar kościelny ale także ludowy. Aby zachować dla potomnych piękno śpiewu skoczowskich śpiewaków, wydano na nośnikach dźwięku najbardziej lubiane pieśni w wykonaniu chóru mieszanego, męskiego oraz żeńskiego, który powstał na bazie pań chóru mieszanego w 1997 r. W sumie wydano 4 kasety oraz 4 płyty CD.

W służbie chórów „GLORIA” szczególnie dwa koncerty zapisały się w sercach chórzystów. 22 maja 1995 r. papież Jan Paweł II w drodze na pobliską Kaplicówkę zatrzymał się w  kościele św. Trójcy, aby spotkać się ze skoczowskimi ewangelikami i zmówić ekumeniczną modlitwę z biskupem Pawłem Anweilerem. Podczas tego spotkania chóry – mieszany i męski – dały koncert, który był transmitowany na żywo przez polskie i zagraniczne stacje radiowe i telewizyjne. Drugi koncert w wykonaniu chóru mieszanego, męskiego i żeńskiego miał miejsce 31 października 2004 r. w kościele św. Marii w holenderskiej Bredzie z okazji 60-tej rocznicy wyzwolenia tego miasta przez polskich żołnierzy I Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Koncert słuchała i oklaskiwała królowa Holendrów Beatrycze oraz prezydent RP Aleksander Kwaśniewski z żoną Jolantą oraz ministrowie polskiego rządu. 

Chór męski „GLORIA” miał obchodzić jubileusz 40-lecia swojej służby w roku 2020. Jednak panująca pandemia covid-19 uniemożliwiła te plany. Dopiero w bieżącym roku udało nam się zorganizować zaległy jubileusz z dwuletnim poślizgiem i dlatego nazwano go „Koncertem 40+2”.Na przestrzeni 42 lat służby dyrygentami byli w latach 1980 – 1982 mgr Jerzy Retka a od 1982 r. mgr Bolesław Noga. Opiekę duchową pełnił do 2002 r. ks. kons. Andrzej Czyż, następnie do 2018 r. śp. ks. Adam Podżorski, a po nim obecny proboszcz ks. dr Alfred Borski. Prezesem do 1989 był Roman Pszczółka, następnie w latach 1989-1992 śp. Leszek Hławiczka, w latach 1992-2019 Władysław Walter Orawski, a po nim w 2020r. pałeczkę prezesa przejął Jerzy Sikora. Aktualnie w męskiej części chóru „GLORIA” śpiewa 18 chórzystów, z których kilku panów nieprzerwanie od początku jego istnienia. Do tego zacnego grona należy 6 kolegów : Gustaw Hojdysz, Gustaw Kobiela, Ludwik Lorek, Władysław (Walter) Orawski, Roman Pszczółka oraz Jerzy Sikora. Hasłem jubileuszowego  koncertu, który odbył się w sobotę 15 października 2022 roku w skoczowskim kościele E-A św. Trójcy były słowa św. Augustyna „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem”. Koncert zaszczycili swoją obecnością goście : radny Sejmiku województwa śląskiego Andrzej Molin z małżonką, burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko, przewodniczący Rady miejskiej Rajmund Dedio, dyrektor MCK „INTEGRATOR” Julia Raszka, pierwszy dyrygent Jerzy Retka, były opiekun chóru ks. kons. Andrzej Czyż z małżonką, delegacja diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr. Z powodu odbywającego się równolegle Synodu Kościoła nieobecny był zwierzchnik Diecezji Cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago zaś z powodu choroby wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Janina Żagan. W koncercie śpiewały oprócz Chóru Jubilata zaprzyjaźnione zespoły: Chór męski „CANTUS” z Goleszowa, Chór męski Parafii Ewangelickiej z Cieszyna oraz Chór żeński „GLORIA” ze Skoczowa. Chór jubilat zaśpiewał 5 pieśni, w tym „Miłość Twoja Panie” w opr. Chwalosa, która była pierwszą wyćwiczoną i zaprezentowaną przez zespół w 1980 r. pieśnią. Chór męski z Cieszyna pod dyr. dk Joanny Sikora przedstawił 2 pieśni a Chór męski „CANTUS”  pod dyr. mgr Anny Stanieczek także 2 pieśni. Po występach poszczególnych chórów, potężnie w skoczowskiej świątyni zabrzmiały pieśni w wykonaniu połączonych chórów męskich. „W mądrość przedwieczną” tekst Maria Konopnicka, melodia Józef Świder – dyr. Joanna Sikora  „Psalm 100 – Chwal Boga chwal” opr. Okand – dyr. Bolesław Noga „Niebiosa chwałę wiecznego imienia” – Ludwik van Beethoven dyr. Anna Stanieczek, akompaniament Bolesław Noga     Dopełnieniem koncertu były wyśpiewane pieśnią życzenia dla jubilatów przez żeńską część „GLORII” w  opr.  i dyr. mgr Krystyny Gibiec  –  „Niech Wam Bóg błogosławi co dnia, niechaj w swojej opiece Was ma, Jego łaska niech trwa, niech Was chroni od zła, idźcie w radości, w miłości, pokoju”. Życzenia złożyli także zaproszeni goście, a także w imieniu parafii przedstawiciele Rady Parafialnej.

 Koncert zakończono modlitwą oraz wspólnym zaśpiewaniem przez wykonawców oraz licznie zgromadzonych słuchaczy naszego regionalnego hymnu Śląska Cieszyńskiego „Ojcowski dom, to istny raj”. Koncert w kościele prowadził opiekun chóru „GLORIA” ks. dr Alfred Borski.

    Po koncercie odbyło się spotkanie towarzyskie zaproszonych gości z Jubilatami w sali chórowej. Podczas rozmów wspominano minione 42 lata pracy Chóru męskiego, przypomniano wiele ciekawych a czasami i śmiesznych przeżyć oraz snuto plany na dalsze lata. Byli prezesi chóru Roman Pszczółka, Władysław (Walter) Orawski a także obecny prezes Jerzy Sikora otrzymali prezenty od żeńskiej części chóru, które wraz z podziękowaniami wręczyła z-ca prezesa Anna Dręczewska. Aktualnie zaś śpiewający w chórze koledzy a także dyrygenci Jerzy Retka i Bolesław Noga oraz opiekunowie ks. Andrzej Czyż i Ks. Alfred Borski otrzymali pamiątkowe dyplomy za lata służby. Nie mogło także zabraknąć pysznego urodzinowego tortu z odpowiednią dedykacją oraz aromatyczną kawą.

                Panowie Jubilaci dziękują za opiekę i łaską Bożą, której doświadczyli przez minione 42 lata swojej pracy. Jednocześnie ufnie wierzą, że dotychczasowe działania nie wyczerpały sił i chęci do dalszej służby na rzecz Kościoła i parafii a także lokalnego środowiska. Z Bożym błogosławieństwem zespół pragnie wejść w następne lata i o to prosi naszego dobrego Ojca Niebiańskiego.

    Chwalcie Pana, albowiem dobrze jest śpiewać Bogu naszemu, bo to wdzięczna rzecz; pieśń chwały jest miła      Psalm 147,1              

tekst : Jerzy Sikora,    zdjęcia: Jan Chwastek