Główna » Wydarzenia

Dziękujemy Ci Panie za Twe hojne dary!

…,,Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie” Ps 145,15. Pod tym hasłem ewangelickie parafie w Polsce w dniu 02.10.2022 świętowały Dziękczynne Święto Żniw. W Skoczowie również  uroczyście obchodziliśmy ten szczególny dzień- dzień dziękczynienia za wszystkie dary codziennie otrzymywane z hojnych Bożych rąk. Obrazem tych łask był przygotowany przed ołtarzem stół żniwny obfitujący w zbiory jak: owoce, warzywa, jarzyny, zboża etc. Stół w tym roku przygotowali parafianie z Iskrzyczyna,  Nabożeństwo rozpoczął orszak żniwny wkraczający do kościoła, prowadzony przez dzieci  ubrane w piękne regionalne cieszyńskie stroje, które niosły symboliczny bochen chleba oraz koszyki pełne darów ziemi, zaś za nimi szli przedstawiciele Rady Parafialnej oraz  parafialni Duchowni. Nastój rozpoczynającego się nabożeństwa  dopełniła pieśń w  wykonaniu chóru Gloria -„Cały świat wielki wspaniały”. Uroczystość  poprowadził proboszcz parafii ks. dr Alfred Borski w asyście ks. Krzysztofa Śledzińskiego i proboszcza seniora ks. Andrzeja Czyża.  W trakcie nabożeństwa odbył się bardzo sympatyczny moment-błogosławieństwa pierwszoklasistów, którzy z powagą przyjmowali słowa proboszcza  ks. A. Borskiego jako pierwszą nobilitację w poczet członków skoczowskiego zboru. Wręczone drobne upominki dopełniły i ucieszyły pierwszoklasistów. Oprawę muzyczną uroczystości sprawowały chór dziecięcy „Nadzieja” p/d Doroty Podżorskiej oraz chór mieszany i męski „Gloria”p/d Bolesława Nogi. Do licznie zgromadzonych wiernych w kościele, kazanie wygłosił ks. Krzysztof Śledziński. Okazało się że z roku na rok przybywa wiernych, co jest bardzo chwalebne, którzy uczestniczą w tym doniosłym święcie w regionalnych strojach cieszyńskich. Uroczystość dziękczynna zakończyła się spowiedzią i komunią, do której przystąpiło wielu wiernych.  Bezpośrednio po nabożeństwie wszyscy jej uczestnicy zostali przez chórzystów Glorii i przedstawicieli Rady Parafialnej zaproszeni na coroczny tradycyjny poczęstunek na plac kościelny gdzie tradycyjnie częstowano chlebem z masłem i miodem, ze smalcem, a także owocami przyniesionymi przez członków chóru. Warto przypomnieć, że tradycje poczęstunku żniwnego wprowadził zarząd chóru „Gloria” już w roku 1993  i jest nadal corocznie kontynuowany. Pomysł przyjął się później w pozostałych  parafiach w diecezji cieszyńskiej.  A że warto kontynuować ten zwyczaj świadczą zawsze zadowolone i uśmiechnięte twarze zborowników, którzy mają okazję w kościele nie tylko podziękować Bogu za dary chleba , ale poczęstować się nim przy indywidualnych spotkaniach i  prowadzonych pogaduszkach .  ..,,Dziękujmy Ci Panie za Twe hojne dary, którymi nas darzysz na każdy dzień  dany!