Główna » Wydarzenia

4. Z archiwum Glorii. Te Deum z Charkowa w Skoczowie. (18xfoto)

Tragiczne wydarzenia spowodowane wojenną napaścią wojsk rosyjskich  na niepodległą Ukrainę (24.02.22), bardzo dotknęły cywililowany Świat. Barbarzyński napad dotknął też naszych Przyjaciół, chórzystów z zespołu wokalnego Te Deum  z parafii ewang.-luterańskiej w Charkowie.  Zespół Te Deum, który był dwukrotnie  gościem skoczowskiego chóru Gloria, tworzyły  żeńskie głosy o wyjątkowo  brzmiących „białych'” głosach,  śpiewający swój repertuar  pieśni religijne i ludowe a cappella .  Pierwszy przyjazd kwintetu (5)  ukraińskich „diewoczek”,   miał miejsce w 2009 roku, które zaprosiliśmy na obchody 90-lecia chóru mieszanego Gloria.  Wówczas wspólnie z zespołem Te Deum koncertowaliśmy w ewang. kościołach;  w Ustroniu (23.09.2009), Cisownicy (27.09.2009) oraz podczas koncertu jubileuszowego Glorii w Skoczowie (26.09.2009). Drugi przyjazd Zespołu do Skoczowa  miał miejsce w 2011 roku, który przyjechał już w składzie sześcioosobowym. Tym razem Zespołowi zorganizowaliśmy koncerty w kościołach ewang: w Dębowcu (07.06.2011), w „Eben Ezer” w Dzięgielowie (09.06.2011) oraz podczas specjalnie zorganizowanego przez Glorię  koncertu charytatywnego w kościele Św. Trójcy w Skoczowie (08.06.2011). Kunszt śpiewu jakie prezentowały Ukrainki przyciągał na koncerty licznych słuchaczy.  Za każdym pobytem  w Skoczowie, Zespół z Charkowa był także gościnnie przyjmowany w skoczowskim Ratuszu przez władze samorządowe. Koncerty Zespołu obywały się pod hasłem „Śpiew łączy ludzi i narody” , którego słowa  przetrwały w realiach  do dnia dzisiejszego. Niestety trudne czasy oraz czas  studiów oraz obowiązki rodzinne spowodowały, że Zespół musiał zawiesić swoją działalność. Wiemy, że niektóre członkinie wybrały swój stały pobyt za granicą, ale pozostałe obecnie  szukają możliwości przetrwania tej strasznej pożogi wojennej na miejscu. Wiemy też, że jedna z członkiń wraz z dwójką dzieci uciekła z bombardowanego Charkowa i  jest obecnie na trasie do Polski (ok. 2 tyś km).  Obecnie oczekujemy na pozytywne wiadomości szczęśliwego  dotarcia do granicy z Polską skąd zostanie odebrana, zaś dalsze losy jej miejsca pobytu będą jej osobistą decyzją. W niedzielę 27 lutego br.  w skoczowskiej ewangelickiej miało miejsce nabożeństwo połączone z modlitwą o pokój na Ukrainie, w którym oprócz parafian wzięli udział byli mieszkańcy Ukrainy i Białorusi, mieszkający w skoczowskiej Gminie. Po nabożeństwie w sali parafialnej w atmosferze powagi sytuacji, omawiano i ustalano  najlepsze obecnie  formy pomocy humanitarnej dla uchodźców.  Chórzyści Glorii również są otwarci i zdeklarowali swoją pomoc. Wspominając członkinie  ukraińskiego zespołu wokalnego  z Charkowa, które swoim śpiewem wlewały w nasze serca nadzieję i miłość do drugiego człowieka, módlmy się o ich ocalenie, aby nadal mogły poprzez śpiew nieść ludziom pokój i swoistą radość życia. Prośmy Boga o zakończenie tej wojennej  tragedii na Ukrainie oraz  o mądrość ludzi  odpowiedzialnych za losy świata i przywrócenie pokoju oraz  spokoju na całym świecie.  … ,, Daj, Panie nam pokoju, bo serca harde są! Zawiodły w życia boju, rzuciły miłość Twą. Więc pomóż ręce podać, niech mowa szczerze brzmi, niech znakiem naszym zgoda. Pokoju daruj dni! ”  Ś.E. nr 842 zw.4

AKTUALIZACJA: (03.03.22 )Nasza wspólna znajoma z zespołu Te Deum (Charków), po 5 dniach trudnej podróży jest już w Polsce i wraz z dwójką dzieci mieszka w bezpiecznym  miejscu.  

WalOr.