Główna » Wydarzenia

Zmarł chórzysta śp. Henryk Odias

W sobotę 19 lutego otrzymaliśmy  smutną wiadomość o śmierci śp. Henryka Odiasa (l.69), zaprzyjaźnionego ze skoczowską Glorią, długoletniego członka chóru męskiego „Cantus” z Goleszowa. Zmarły swoim tenorowym głosem służył w goleszowskim chórze  do końca swoich dni. W latach 1996 do 2007 pełnił również funkcję prezesa chóru. W pracy zawodowej pełnił odpowiedzialne funkcje Zastępcy Prezesa Zarządu Rolniczego Kombinatu Spółdzielczego w Goleszowie czy zastępcy wójta Gminy Goleszów. Pasją Zmarłego oprócz śpiewu w chórze, było także pszczelarstwo, przynależąc do Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie.  Pożegnanie Zmarłego odbędzie się w środę dnia 23 lutego 2022 roku o godz. 13.00 z kościoła ewangelickiego w Goleszowie.  Chórzyści chóru mieszanego i męskiego skoczowskiej Glorii,  pragną tą drogą złożyć szczere współczucie rodzinie i najbliższym oraz całej goleszowskiej społeczności chórowej, do której z oddaniem Zmarły przynależał i czynnie się udzielał. Pamiętamy i my  dziękując za dobrą wieloletnią współpracę, która niechaj nadal trwa między chórami ku Bożej Chwale, w służbie ludziom oraz  Kościołowi.  …,,Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają. Odpoczną po pracach swoich; a uczynki ich idą za nimi”.   

WalOr.