Główna » Wydarzenia

37 lat temu w Simoradzu

Kościół ewangelicki w Simoradzu, należący do parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie,  w dniu 23 maja 2021 roku będzie obchodził 93 rocznicę swojego  założenia i poświęcenia. Niedzielną uroczystość poprowadzi ks. Marek Michalik proboszcz z Wisły Czarnego i będzie transmitowana w internecie. Chór Gloria wielokrotnie śpiewał  w murach tego pięknie usytuowanego kościoła na simoradzkim wzgórzu. Jedno z wydarzeń szczególnie utkwiło w pamięci chórzystów, kiedy to wystąpiliśmy, właściwie bezpośrednio po powrocie z  pierwszego w historii koncertowego wyjazdu chóru  do RFN w dniach 25.05-08.06.1984 (Norymberga, Landshut, Monachium). W Simoradzu zaśpiewaliśmy w dniu 10.06.1984 r. pełnym składem osobowym w strojach cieszyńskich podczas uroczystego nabożeństwa  z okazji wówczas  56 rocznicy poświęcenia kościoła. W uroczystości wziął udział ówczesny Biskup Kościoła EA w Polsce  ks. Janusz Wojciech Narzyński wraz z małżonką mgr teol. Barbarą Enholc dyrektor Tow. Biblijnego w Warszawie.  Ks. J. Narzyński sprawował służbę Biskupa Kościoła w RP w latach 1975-1991, w latach 1983-1986, pełnił funkcję prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej, był również uczestnikiem Okrągłego Stołu. Zmarł w dniu 14 marca 2020 roku w wieku 92 lat. Zacnym gościom (na zdjęciu w środku)  towarzyszyli skoczowscy proboszczowie ks. Jan Noga ( z lewej)  oraz ks. Andrzej Czyż (z prawej) . Chórem dyrygował Bolesław Noga. Pamiątkowe zdjęcie  przed 37 laty wykonał Jan Wojnar były skoczowski kurator parafialny. Życzymy przyjemnego oglądania i znalezienia siebie lub bliskich, znajomych, krewnych. Wielu  z nich śpiewa już w niebiańskim chórze.

WalOr.