Główna » Wydarzenia

Informacja dla chórzystów z dnia 09.10.2020

Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy chórzyści.
        Sytuacja epidemiologiczna w kraju związana z covid-19 w ostatnim czasie bardzo się pogorszyła. Od soboty 10 października w całej Polsce zostaną wprowadzone dodatkowe ograniczenia dotyczące wzajemnych kontaktów. Dlatego też po konsultacji z opiekunem chóru ks. dr Alfredem Borski oraz dyrygentem Bolesławem Noga postanowiliśmy zawiesić próby chóru na razie do końca października.
         W związku z powyższym koncert zespołu „Pastores i Przyjaciele” zostaje przeniesiony na przyszły rok.
        O dalszych decyzjach będziemy na bieżąco informowali Was poprzez stronę internetową naszego chóru.
        Dla pocieszenia naszych stroskanych serc pragnę Wam dedykować słowa Zbawiciela z Ew.Jana 14.1 „Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie !”
                                                                               Prezes Jerzy Sikora