Główna » Wydarzenia

Dziękujemy Ci Panie za Twe hojne dary!

W niedzielę 4 października 2020 w skoczowskim kościele ewangelickim Św. Trójcy zgromadzili się wierni, aby podczas nabożeństwa dziękczynno-żniwnego,  dziękować Bogu za dar plonów i płodów ziemi, za pogodę obfitości ,a także za błogosławieństwo pracy i trudu rolników. Z zachowaniem wymogów panującej pandemii, liczniej jak zwykle wierni zgromadzili się  w odświętnie udekorowanym  kościele i ołtarzu, do którego uroczyście wniesiono chleb upieczony z tegorocznego ziarna, jako symbol Bożego daru i dostatku. Uroczystość poprowadzili duchowni skoczowskiej parafii z proboszczem ks. dr Alfredem Borskim, który pobłogosławił symboliczny bochen chleba słowami: Dziękujemy Bogu, że daje nam chleb i niech on będzie symbolem tego wszystkiego co otrzymujemy do życia od naszego Wszechmogącego Ojca”.  Okolicznościowe kazanie do słów ewangelii św. Marka rozdz. 8, 2-6, wygłosił ks. Bogdan Wawrzeczko. Uroczystość uświetniły dzieci ze Szkółki Niedzielnej deklamując wiersze, natomiast Chór Dzieci „Nadzieja” p/d Doroty Podżorskiej oraz chór mieszany „Gloria”  p/d Bolesława Nogi ubarwiły uroczystość pieśniami.

... ,, Dziękujemy Ci Panie za Twe hojne dary, którymi nas Darzysz na każdy dzień  dany. Chociaż nasze ręce to wszystko robiły. Ty błogosławiłeś i dodałeś siły.  Bo bez Twej pomocy, miłosierdzia Panie próżna nasza siła i próżne staranie!

WalOr.