Główna » Wydarzenia

Gloria rozpoczęła próby i występy.

Po długim, przymusowym okresie przerwy związanej z pandemią w niedzielę dnia 27 września 2020, skoczowska Gloria  wystąpiła po raz pierwszy i to  podczas dwóch  nabożeństw, które miały miejsce  w kościele Św. Trójcy w macierzystej parafii. O godz. 8.00 podczas nabożeństwa porannego chórzyści Glorii zaśpiewali dwie pieśni, zaś resztę muzycznego programu nabożeństwa wypełniła orkiestra dęta , która  przybyła z  ewangelickiej parafii  z  miejscowości Trzanovice  (Czechy- Zaolzie).  Wraz z orkiestrą i jej dyrygentem Janem Pieterem, do Skoczowa  przyjechał  również proboszcz tejże parafii  ks. Erich Bocek, który wygłosił  okolicznościowe kazanie. Kontakty skoczowskiej parafii  z parafią w Trzanovicach  mają już swoją historię. W dniu 14.09.2011 w Trznovicach wystąpił chór męski „Gloria” p/d Bolesława Nogi zaś ówczesny opiekun chóru ks. Adam Podżorski wygłosił kazanie dla miejscowej społeczności ewangelickiej. W dniu 09.06.2019 filiał w Simoradzu zaprosił ks. Erika Bocka na  uroczystość pamiątki założenia zaś w ramach rewanżu  w dniu 08.09. 2019 skoczowski proboszcz ks. Alfred Borski gościł w Trzanovicach wraz z  Zespołem „Dla Niego” p/d Doroty Podżorskiej. Jak widać współpraca ewangelików po obu stronach granicznej rzeki Olzy ma się dobrze i nabiera tempa co może przynieść obopólne korzyści.  Parafia w Trzanovicach należy do Śląskiego Kościoła Ewangelickiego- Augsburskiego Wyznania i liczy ok. 650 wiernych. W parafii działają grupy młodzieżowe, chór męski i mieszany oraz orkiestra dęta, która ma swoje początki już w 1957 roku. Piękny koncert trzanowickiej orkiestry dętej  w Skoczowie przeszedł już do historii, ale pozostała nadzieja na dalszą współpracę. 

W tym samym dniu o godz. 10.00 odbyło się drugie nabożeństwo podczas, którego wspominano naszych parafian, którzy zmarli podczas największych obostrzeń związanych z pandemią zezwalające na  udział w pogrzebie tylko najbliższej rodziny i to w ograniczonej ilości osób. W okresie tym zmarli również długoletni sympatycy „Glorii”, w tym również była chórzystka oraz rodzice aktualnych chórzystów. Z tej też okazji Chórzyści postanowili również włączyć się i zaśpiewać podczas tego uroczystego modlitewno-wspomnieniowego  nabożeństwa.  … ,, Zbyt długo ludzie żyli obok siebie. Dzisiaj rozumiemy że możemy żyć razem. Teraz musimy się jednak nauczyć, abyśmy mogli żyć jedni dla drugich” R.F.

tekst: WalOr.  foto: Jan Chwastek,  WalOr.