Główna » Wydarzenia

odc. 30 z cyklu „Tak było”- Zjazd Polskich Ewangelików w Warszawie

W kolejnym odcinku z cyklu „Tak było” zamieszczam ciekawe zdjęcie, które odkryłem w rodzinnym archiwum. Zdjęcie przedstawia uczestników Zjazdu Polskich  Ewangelików w Warszawie, które miało miejsce w dniach 25-27 lutego w 1939 roku. Z czasopisma „Głos Młodzieży Ewangelickiej”nr 3/1939, dowiadujemy się że we wspomnianym zjeździe uczestniczyło 123 delegatów ewangelickich wspólnot z całej Polski (1 delegat na 50 członków danej sekcji ZPME -Związku Polskiej Młodzieży Ewangelickiej), działających w parafiach. Skoczowską parafię reprezentowało wówczas  m.in.  2 członków z sekcji chóralnej, Rozalia i Władysław Orawscy ( w trzecim rzędzie z lewej foto). Rodzice odkrywcy ciekawych historycznych  pamiątek już niestety nie żyją, aby móc się dowiedzieć więcej szczegółów.  Jak czytamy we wspomnianym  czasopiśmie, w programie warszawskiego zjazdu był m.in. przemarsz uczestników z pl. Mirowskich  w pobliże Belwederu i złożenie wieńca pod pomnikiem Józefa Piłsudzkiego. Obradom przewodniczył ks. Józef Nierostek z Cieszyna, które były  prowadzone  w  sali konfirmantów  Domu Młodzieży  przy ul. Małachowskiego. Zachowały się też dwie odznaki 1./ związkowa: przedstawiająca biały krzyż,  białego orła, u dołu koguta oraz skrót nazwy ZPME 2./ okolicznościowa, wydana z okazji zjazdu z widniejącym  skrótem Z.P.E.-Warszawa 1939 (Zjazd Polskich Ewangelików) . W ostatnim dniu Zjazdu, 27.02.1939 uczestnicy wzięli udział w spotkaniu poświęconym w całości życiu i działalności wiernemu słudze Kościoła i Polski  ks. dr Leopoldowi Otto (1819-1882), który część swojej służby oprócz Warszawy, poświęcił  w cieszyńskim zborze.  Był również autorem wielu religijnych książek oraz wydawcą czasopism  m.in. w latach 1855-1875  „Zwiastuna Ewangelicznego”,  poprzednik  obecnego „Zwiastuna Ewangelickiego”.

 treść: WalOr.