Główna » Wydarzenia

Chóry i zespoły Diecezji Cieszyńskiej podsumowały miniony rok i nakreśliły plany na rok 2020 (23xfoto)


Komisja Chórów, Zespołów i Orkiestr Diecezji  Cieszyńskiej Kościoła E-A , której  przewodniczy  proboszcz  parafii w Jaworzu  ks. Władysław Wantulok  jak co roku zaprosiła delegacje chórów i zespołów działających w diecezji , aby wspólnie dokonać podsumowania minionego  roku i nakreślić plany na rok bieżący. Tegoroczne spotkanie  miało miejsce w sobotę 1 lutego 2010  w parafii ewangelickiej  Jaworzu. Spotkanie, w którym uczestniczyło ok. 40-tu , przedstawicieli śpiewaczego gremium   diecezji cieszyńskiej rozpoczęto w kościele wspólną modlitwą, którą  poprowadzili duchowni  miejscowej parafii, proboszcz  ks. Władysław Wantulok oraz proboszcz pomocniczy  ks. Andrzej Krzykowski. W modlitwach dziękowano Bogu za dotychczasowe błogosławieństwo służbie muzyki i śpiewu  na Jego Chwałę. Znamiennym wydarzeniem rocznych podsumowujących spotkań dyrygentów, prezesów i przedstawicieli chórów jest spowiedź oraz  przystąpienie wszystkich uczestników do Stołu Pańskiego. Jest to wyjątkowe  przeżycie dla wszystkich uczestników, którzy  łączą swoje myśli i serca, aby w modlitwach prosić Boga o dalsze siły i błogosławieństwo dla tej trudnej służby, którą wspólnie wypełniają w Bożym Kościele.  Druga część spotkania odbyła się już w sali parafialnej, gdzie przewodniczący DKCHiO ks. Władysław Wantulok, sekretarz Jan Cholewik oraz skarbnik Ryszard Mili przedstawili szczegółowe sprawozdania  z działalności Komisji oraz  chórów i zespołów za 2019. Ciekawostką jest fakt , że  ankiety złożone za 2019 rok wykazały m.in. tendencję wzrostową osób uczestniczących w służbie śpiewu , co  mile zaskoczyło uczestników.  W dalszej części spotkania w dyskusji i propozycji  zastanawiano się nad wprowadzeniem nowych  form organizacyjnych zjazdów chórów , spotkań i wzajemnej współpracy chórów oraz  zespołów.  Jedną z pierwszych  zaproponowanych zmian to dzień organizowana wiosennych  zjazdów z niedzieli na sobotę, która została ogólnie zaakceptowana. Tegoroczny Wiosenny Zjazd będzie miał miejsce  prawdopodobnie już w sobotę 25 kwietnia 2020 roku.  O szczegółach chóry i zespoły  zostaną poinformowane. Miłym akcentem  spotkania było złożenie podziękowań i wręczenie kwiatów prezesowi p. Władysławowi /Walterowi/  Orawskiemu , który po prawie 30 latach zrezygnował z pełnienia tej funkcji w skoczowskim chórze „Gloria”.  Podziękowania  dokonał  przewodniczący i sekretarz DKCH i O z prośbą o dalsze aktywne uczestniczenie w pracach i w  służbie śpiewu.  Mile zaskoczony W.  Orawski złożył serdeczne podziękowania  członkom Komisji i wszystkim dyrygentom oraz  prezesom chórów za  lata współpracy, obiecując dalsze współdziałanie, chociaż już z mniejszym bagażem obowiązków. W uzupełnieniu jeszcze jubileuszowych podziękowań,  delegacja skoczowskiej „Glorii” wręczyła  każdemu uczestnikowi okolicznościowe wydawnictwo   pt. „W stulecie chóru Gloria”, w którym ujęto ważniejsze wydarzenia skoczowskiego chóru w latach 1919-20199  w ujęciu chronologicznym  wraz z płytą DVD  zawierającą 650 zdjęć. Wydawnictwo zostalo opracowane przez W. Orawskiego i jest uzupełnieniem do wydanego jubileuszowego biuletynu pt. „Dziękujmy Bogu wraz”.  Spotkanie,  które przebiegało w miłej i twórczej atmosferze zakończono  wspólną modlitwą, powierzając pracę muzyków i śpiewaków Bożej opiece i Bożemu prowadzeniu. Ktoś kiedyś powiedział  …,, Czerpać własną radość z dobroci innych to tajemnica szczęścia” i niech tak pozostanie!

tekst: WalOr.    foto: Mariusz Fender , WalOr.