Główna » Wydarzenia

Zmarł śp. Józef Podola-dyrygent Lutheran Chorus z Trzyńca.

W Nowy Rok otrzymaliśmy smutną wiadomość, która nadeszła z Trzyńca (CR) od córki Zmarłego -Haliny Podola.                Drodzy Przyjaciele i Znajomi! …,, Ze smutkiem w sercach, lecz zarazem z ufnością i nadzieją w Bogu na progu Nowego Roku przekazujemy Wam wszystkim smutną wiadomość, iż w wieczornych godzinach ostatniego dnia ubiegłego roku odszedł od nas na wieczność nasz kochany mąż i tato śp. Józef Podola. Po silnym porannym udarze został przewieziony do szpitala na OIOM, gdzie po kilkunastu godzinach spokojnie sobie zasnął. Dziękujemy za Wasze modlitwy, wspomnienia, ale i za to że Wy wszyscy byliście osobami, które towarzyszyły mu w jego doczesnej pielgrzymce. Życzymy Wam wiele łask Bożych i Jego prowadzenia na każdy dzień tego nowego roku, który jest przed nami. W imieniu zasmuconej rodziny córka Halina Veit Podola.

(WalOr) … Odszedł człowiek o wielkiej wiedzy muzycznej i wyjątkowym sympatycznym charakterze , dyrygent,  kompozytor oraz  autor wielu tekstów pieśni,  organista. Oprócz Czesko-Polskiego „Lutheran-Chorus w Trzyńcu , był założycielem i również dyrygentem Polskiego Chóru Ewangelickiego w Bystrzycy (Zaolzie). Współpracował z wieloma orkiestrami, chórami m. in. ze skoczowską Glorią, efektem której były organizowane wspólne koncerty i spotkania w Trzyńcu (CR) czy w Skoczowie.  Częstokroć wraz z chórem „Lutheran Chorus” i orkiestrą  występował w wielu miejscowościach  polskiej części Śląska Cieszyńskiego niosąc poprzez muzykę i śpiew nadzieję w ludzkie serca. Pamiętajmy …Miłość może żywić się najmniejszą odrobiną nadziei, ale zupełnie bez niej istnieć nie zdoła –mówił Walter Scott. Dlatego i mamy nadzieję, że swoje pasje śp. Józef, będzie teraz kontynuował tam gdzie wieczna radość. Pożegnanie śp. Józefa Podoli, będzie miało miejsce w ewangelickim kościele w  Bystrzycy, w środę w dniu 8 stycznia o godz. 14.00

Tekst i foto:  WalOr.