Główna » Wydarzenia

Gwiazdka w Glorii z podziękowaniami. ( fotoreportaż)


Świąteczno-noworoczne, gwiazdkowe spotkania w skoczowskim chórze „Gloria” należą już do długoletniej tradycji, która jest kontynuowana w chórze bez mała już 100 lat. Tego typu spotkania zawsze cieszyły i nadal  cieszą się wielkim zainteresowaniem i są oczekiwane przez chórzystów. Tak było w niedzielę dnia 19 stycznia 2020 roku, kiedy do pięknej, świątecznie udekorowanej

chórowej sali i nakrytych stołów oprócz aktualnych chórzystów, przybyli zaproszeni goście w tym  chórzyści , którzy ze względu na chorobę czy wiek zrezygnowali z dalszej służby śpiewu. Czas „Chórowej Gwiazdki” to wspaniała okazja do dziękowania Bogu za miniony rok ,to  śpiew  kolęd, odczytanie otrzymanych kartek świątecznych,  a także okazja do wzajemnych  życzeń, wspomnień, podziękowań i obdarowywania się upominkami.  W miłej atmosferze był realizowany tegoroczny gwiazdkowy program prowadzony przez nowo-wybranego prezesa chóru Jerzego Sikorę. Spotkanie rozpoczęto wspólną modlitwą i wysłuchaniem Słowa Bożego, które  poprowadził skoczowski proboszcz, a zarazem opiekun chórów „Gloria”,- ks. dr Alfred Borski.  Proboszcz wraz z nowym Prezesem i członkami Zarządu Chóru złożyli  podziękowania za dotychczasową  służbę śpiewu(41 l.), w tym  służbę pełnienia funkcji prezesa  Władysławowi Walterowi Orawskiemu oraz jego małżonce Weronice, którzy  po 30 latach służby zrezygnowali z pełnionych funkcji w chórowym zarządzie.  Korzystając z okazji obecności prawie wszystkich chórzystów ustępujący  Prezes, który był również  przewodniczącym  Komitetu Organizacyjnego  Jubileuszu 100 lecia chóru, złożył  podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli zrealizować ogrom prac związanych z obchodami Roku Jubileuszowego, w szczególności chórzystom, którzy  bezinteresowną pracą i pełnym wolontariatem przyjęli na siebie dodatkowe obowiązki związane z wydawnictwami i programem  całorocznych jubileuszowych wydarzeń.  Osobiste podziękowania przekazano również byłemu dyrygentowi Bolesławowi Nodze, za pomoc w realizacji jubileuszowego muzycznego programu, którym kierowała aktualna dyrygentka chórów Gloria- Gabriela Targosz.  Oprócz podziękowań, śpiewu kolęd był czas również na humorystyczne quizy, kalambury oraz skecze zaprezentowane przez chórzystki kryjące się pod ksywkami:  „Neszka” „Zuska” i „Gertruda”. Czterogodzinny czas trwania „Gwiazdki” minął szybko i przyjemnie.  Na jej zakończenie wystąpił  chór męski „dla próby- bez próby”, śpiewając kolędę „Zatrzymajcie się na chwilę”, którą wykonywano ostatni raz  ok. 5. lat temu.  Po jej zaśpiewaniu uznano, że głosowo i pamięciowo z męskim składem nie jest jeszcze tak źle, bo nie  istnieje, ale nadal śpiewa z nadzieją na jego reaktywację.   „Gwiazdkę” zakończono modlitwę zmówioną przez  byłego proboszcza i opiekuna chóru ks Andrzeja Czyża, który w swoim wystąpieniu również nawiązał do wspomnień związanych z chórem.  Po przeprowadzonej loterii fantowej , ustępujący Prezes wręczył wszystkim upominek w  postaci wydawnictwa płytowego obejmującą książeczkę z  chronologicznym wykazem ważniejszych  wydarzeń chórowych wraz z płytą DVD z około 700 zdjęciami z różnych okresów działalności skoczowskiego chóru w latach 1919-2019 . Autorem wydawnictwa  pt. „W STULECIE CHÓRU GLORIA” jest  Władysław (Walter) Orawski, które zadedykował przede wszystkim tym, którzy w minionym 100-leciu odeszli i kreślili bogatą historię  skoczowskiego chóru oraz tym co to dzieło nadal kontynuują. Wydawnictwo  zostało dofinansowane ze środków budżetu Gminy Skoczów w ramach konkursu dotacyjnego na 2019 rok, za co SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!  „Chórowa gwiazdka” przeszła już do historii, ale pozostały miłe wspomnienia i dowód, że sami jesteśmy w stanie czynić ten świat lepszym, tylko trzeba wzajemnego szacunku, zrozumienia, dobrej pracy i  współpracy , co skoczowski Chór „Gloria” z Bożym błogosławieństwem, niejednokrotnie potrafił udowodnić i nadal realizuje z powodzeniem.    „Soli Deo Gloria”.

tekst + foto: WalOr.    Fotoreportaż+fragmenty filmowe: Jan Chwastek kliknij  tutaj!