Główna » Wydarzenia

Pożegnaliśmy dyrygenta śp. Józefa Podolę ! (12xfoto)

W dniu 8 stycznia 2020 w kościele ewangelickim w Bystrzycy (Zaolzie) żegnaliśmy śp. Józefa Podolę człowieka, który złotymi nutkami wpisał się w muzyczną  historię po obu stronach Olzy.  Zmarły był znanym muzykiem, dyrygentem, kompozytorem, a także organistą, a do tego bardzo uczynnym i pogodnym  z usposobienia człowiekiem.  Mieszkał w Trzyńcu gdzie założył i prowadził znany

Polsko-Czeski chór „Lutheran Chorus” z orkiestrą  Prowadził również Polski Ewangelicki  Chór w niedalekiej Bystrzycy, gdzie był również organistą. Praktycznie całe życie Zmarłego  było związane z kościołem  ewangelickim i muzyką na Zaolziu oraz  w polskiej części Śląska Cieszyńskiego. W środowe popołudnie do kościoła w Bystrzycy przybyło pożegnać Zmarłego można powiedzieć tłumy  ludzi, w tym delegacje wielu polskich chórów,zespołów, muzyków,przyyjaciele, którzy ustawili się w długiej kolejce, aby dotrzeć do trumny i pożegnać Zmarłego, złożyć kwiaty oraz kondolencje najbliższej rodzinie. Również delegacja  skoczowskiej Glorii udała się do Bystrzycy, aby  pożegnać  śp. Józefa, z którym współpracowaliśmy  z zakresu wzajemnej muzyczno- śpiewaczej wymiany i wspólnych koncertów.   Podczas uroczystości żałobnej śpiewały połączone chóry z Trzyńca i Bystrzycy oraz grała Orkiestra Kameralna, które Zmarły prowadził. Kazanie pożegnalne wygłosił Biskup Luterańskiego Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania w Republice Czeskiej  ks. Wiesław Szpak. Również słowa pożegnania w imieniu Kościoła Ewangelickiego-Augsburskiego w RP wygłosił Prezes Synodu ks. dr Adam Malina. Po uroczystości w kościele , rodzina oraz uczestnicy żałobnej uroczystości rozstali się ze śp. Józefem Podolą na placu kościelnym, którego trumnę ze zwłokami ulokowano w samochodzie i przetransportowano do krematorium.  Żegnaj nam Drogi Przyjacielu niech Twoja muzyka i pieśni rozbrzmiewają tam gdzie  jest wieczny pokój i  radość. …,,Błogi raju, świętych uciech szczęsny kraju! W cienie drzew Twych są zbawieni, jakby słodkim snem uśpieni. Daj im Panie posiąść raj.” 

tekst i foto:  WalOr.  z Glorii.