Główna » Wydarzenia

Gloria podsumowała 2019 rok oraz wybrała nowego Prezesa!

 

Skład nowego Zarządu Chóru.

W dniu 9 stycznia 2020 odbyło się  roczne chórowe zebranie, aby wspólnie podsumować to co na przestrzeni minionego roku miało  miejsce oraz  dokonać wyboru nowego składu osobowego Zarządu Chóru. Miniony rok  był bardzo bogaty w wydarzenia, w szczególności związane z Rokiem Jubileuszowym 100-lecia chóru mieszanego. Już końcem 2018 z okazji Jubileuszu wydano  12 kartkowy pamiątkowy Kalendarz Chórowy na 2019 rok projektu i autorstwa W. Orawskiego, obejmujący  zdjęcia  i krótki rys historyczny skoczowskiego chóru.   W Roku Jubileuszowym w sumie zorganizowano cztery ogólnodostępne koncerty, które ze względu na rangę, stały się pamiętnymi  muzycznymi wydarzeniami w Skoczowie.   W koncertach udział wzięło wiele znanych zespołów i chórów min. w dniu 04.01.2019 podczas Ekumenicznego Koncertu Kolęd  wystąpił Chór Jubileuszowy i orkiestra ZPiT Ziemi Cieszyńskiej, Estrada Regionalna „Równica” z Ustronia i  chóry „Gloria”. W dniu 14.04. zorganizowano Koncert Pasyjny, podczas którego wystąpił Kameralny Chór „Incanto” z Pabianic wraz ze znaną sopranistką Magdaleną Hudzieczek-Cieślar , której akompaniowała Anastazja Wilczkowska z Ukrainy. Było to wyjątkowe profesjonalne wydarzenie muzyczne. Kolejnym akcentem jubileuszowym był Ekumeniczny Koncert Chórów z udziałem znakomitego Zespołu „Sela” z Kościoła ADS ze Skoczowa, Chóru „Laudate Dominum” z parafii rzym-kat. ze Skoczowa, chóru z Dębowca oraz chórów „Gloria”. Finalnym wydarzeniem był Koncert Jubileuszowy, podczas którego goszczono wielu oficjalnych  gości z kraju i z zagranicy, duchownych oraz przedstawicieli wojewódzkich, powiatowych i lokalnych władz samorządowych, a także wiele delegacji z zaprzyjaźnionych chórów i zespołów .  Muzyczny program koncertu wypełniły Chóry „Gloria”oraz kwintet smyczkowy. Oprócz wydarzeń muzycznych, wydano okolicznościowy folder, ulotkę informacyjną oraz pamiątkowe jubileuszowe  gadżety. Trzeba podkreślić, że na realizację jubileuszowych przedsięwzięć otrzymano wsparcie z gminnego budżetu Skoczowa w ramach konkursu dotacyjnego na 2019 rok, dzięki którym wraz wielkim  zaangażowaniem chórowych wolontariuszy, a także wsparciem Banku Spółdzielczego w Skoczowie, osób prywatnych i chórowych oszczędności,  można było  zrealizować  ambitne jubileuszowe plany. Nie sposób wymienić wszystkich wydarzeń roku 2019 ponieważ  oprócz jubileuszowych  zajęć  chóry Gloria wystąpiły w Szczytnie (300-lecie kościoła) i Pasymiu (dożynki miejskie) na Mazurach, w Bielsku ( KIK) w kościele rzym- katol , w Cieszynie i  Brennej, skąd nadeszły zaproszenia.  Jak co roku prezes chóru W. Orawski przygotował przegląd ważniejszych przeżyć w formie prezentacji multimedialnej, która bardziej  realistycznie zobrazowała miniony rok i ogrom wydarzeń  w jakich  uczestniczył chór.  W związku z tym, że 2019 rok był również  ostatnim rokiem 5 letniej kadencji, po udzieleniu ustępującemu Zarządowi  absolutorium, przystąpiono do wyboru nowego składu osobowego .  Mimo propozycji i próśb o dalsze pełnienie służby w niezmiennym składzie dotychczasowego zarządu (aklamacja) , dotychczasowy prezes chóru Władysław Walter Orawski  pełniący tą funkcję prawie przez 6 kadencji  (30 lat) , postanowił nieodwołalnie zrezygnować i ustąpić miejsca młodszym następcom z nowymi pomysłami i nową inicjatywą. Również małżonka prezesa Weronika Orawska zrezygnowała z funkcji z-cy prezesa d/s chóru żeńskiego i sekretarza . W wyniku  przeprowadzonych wyborów nowego składu Zarządu po ukonstytuowaniu i podziale funkcji,  funkcję prezesa powierzono Jerzemu Sikorze zaś zastępczynią została Anna Dręczewska. Na kolejną  5. letnią kadencję chóru  zarząd będzie pracował w 5- osobowym składzie, plus  wchodzący z urzędu opiekun chórów ks. dr Alfred Borski i dyrygent Gabriela Targosz.  Ustępujący Prezes pogratulował nowo wybranemu  Zarządowi wyboru, życząc wszystkim  kontynuowania radości chóralnego śpiewu, który przynosi nadzieję i czyni ten świat lepszym.  Dziękując W. Orawski  odnosząc się do swojej pełnionej funkcji w chórze  powiedział; …”Był to dla mnie wyjątkowy rozdział życia, który poświęciłem przede wszystkim służbie śpiewu i Chwale Bożego Imienia, ale również służeniu drugiemu człowiekowi.  BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM ZA WSZYSTKO! 

WalOr.