Główna » Wydarzenia

100 lat skoczowskiej Glorii – Śpiew łączy ludzi i narody. (fotorelacje)

W czwartek 24 października 2019 przybyli do Skoczowa pierwsi goście, aby wziąć udział  w obchodach 100-lecia skoczowskiego chóru Gloria. Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się w skoczowskim ratuszu w piątek 25 października br. gdzie miało miejsce spotkanie  gości oraz przedstawicieli Glorii z  władzami samorządowymi miasta Skoczowa z burmistrzem miasta Mirosławem Sitko na czele. Po spotkaniu wraz z przewodnikiem i tłumaczką, goście zwiedzili skoczowską Starówkę i zapoznani zostali z ciekawą historią miasta. W kolejnym dniu przy

pięknej, ciepłej słonecznej pogodzie, jubileuszowym  gościom pokazano mieniące się barwami jesieni  Beskidy wraz z prezentacją  zwyczajów i dawnego  życia istebniańskich  górali. Najważniejszym jednak punktem tego dnia był KONCERT JUBILEUSZOWY  chóru Gloria, jaki miał miejsce w ewangelickim kościele Św. Trójcy w Skoczowie. Na koncert przybyło wielu słuchaczy, w tym wielu zacnych gości, przedstawicieli duchowieństwa na czele z biskupem ks. Pawłem Anweilerem, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich władz samorządowych oraz delegacje zespołów, chórów  w tym delegacja Komisji Chórów i Orkiestr Diec. Cieszyńskiej . Udział wzięły również delegacje przybyłe z Niemiec, Czech, Słowacji oraz  z Ukrainy. Urozmaicony programowo koncert w wykonaniu chóru mieszanego wraz z zespołem instrumentalnym , chóru żeńskiego i męskiego Gloria oraz specjalnie powołanego Chóru Jubileuszowego, którego szeregi stworzyli byli i aktualni członkowie skoczowskiego chóru, przeszedł już do historii. Dwugodzinny koncert wg opinii wielu bezpośrednich słuchaczy i  internautów był swoistym duchowym przeżyciem i wydarzeniem. O jego powodzeniu i poziomie niech świadczy fakt, że wykonawcy otrzymali gromkie oklaski  zaś na zakończenie chór został zmuszony bisować. Podczas uroczystości za popularyzację różnych form propagowania kultury w środowisku oraz staż w służbie śpiewu,  niektórzy członkowie Glorii  otrzymali odznaczenia , które w imieniu Kapituły Odznaki wręczali radni Sejmiku Śląskiego, Agnieszka Biegun oraz Andrzej Molin. Odznakę Honorową  Za Zasługi Dla Województwa Śląskiego otrzymali: Złotą– Stefan Białoń, Władysław W.  Orawski, Gustaw Hojdysz,  Srebrną-Irena Luka, Gustaw Kobiela, Helena Jaworska oraz Lidia i Roman Pszczółkowie. Po koncercie chór otrzymał wiele gratulacji i życzeń. Odczytano list od Biskupa Kościoła E-A. ks. Jerzego Samca oraz biskupa Diecezji Cieszyńskiej  ks. dr Adriana Korczago,  którzy nie mogli czynnie uczestniczyć w uroczystości. Gratulacje i życzenia  100 letniemu Jubilatowi złożyli również w/w przedstawiciele województwa śląskiego ,  władze powiatowe na czele ze starostą powiatu cieszyńskiego Mieczysławem Szczurkiem i z-cą Janiną Żagan, władze samorządowe Skoczowa na czele z burmistrzem  Mirosławem  Sitko, przew. RM Rajmundem  Dedi0 oraz sekretarzem Gminy  Beatą Macura.  Życzenia i gratulacje przekazały również  liczne delegacje z zaprzyjaźnionych zespołów, chórów, organizacji oraz  osoby prywatne przybyłe z kraju i z zagranicy .  Ciekawy program Jubileuszowego Koncertu został przygotowany przez dyrygentów : Gabrielę Targosz -chór mieszany i żeński oraz kwartet instrumentalny, Bolesława Nogę, który przygotował i poprowadził chór męski oraz akompaniował chórowi mieszanemu, zaś dyrygent senior-jubilat Jerzy Retka,  przygotował i dyrygował  Chórem Jubileuszowym, który zaśpiewał  dwie pieśni. Całość koncertu sprawnie poprowadzili skoczowski proboszcz ks. dr Alfred Borski wraz z Małżonką Agnieszką, która oprócz śpiewu w chórze pełniła także  rolę tłumacza. ” ŚPIEW ŁĄCZY LUDZI I NARODY”, to hasło przewodnie całorocznych obchodów 100-lecia skoczowskiej  Glorii, którego przesłanie i rzeczywistość  udowodniono  podczas czterech zorganizowanych  koncertów Roku Jubileuszowego 2019- Glorii,  w których wzięło udział w sumie około 2500 słuchaczy o różnej opcji religijnej i światopoglądowej  Oby śpiew nadal łączył ludzkie serca w duchu zgody, pokoju i wzajemnego szacunku i niech Wszechmogący Bóg  nadal błogosławi  wszystkim kochającym muzykę oraz  śpiew  i  …,, dał ludziom miłość swoją, bo coraz trudniej znaleźć ją na świecie– jak śpiewał chór w finałowej pieśni, ku pokrzepieniu serc słuchaczy. SOLI DEO GLORIA! 

WalOr.    foto: Jan Chwastek (66 x foto),  fotorelacja: Głos Ziemi Cieszyńskiej – tutaj, facebook -tutaj , Beskidzka.24 -tutaj  , ox.pl –tutaj,