Główna » Wydarzenia

Chóry Gloria śpiewały w Bielsku!

W czwartkowy wieczór 17 października 2019 skoczowska Gloria udała  się do Bielska gdzie na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej wystąpiła w kościele rzym-kat. NMP  ze swoim programem pieśni religijnych. Program wypełnił  chór mieszany i żeński p/d Gabrieli Targosz oraz chór męski p/d Bolesława Nogi.  Występ Glorii odbył się w ramach XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, którego

cyklicznym organizatorem od wielu lat  jest wspomniany KIK,  na czele z Panią prezes  Elżbietą Kralczyńską.  Konferansjerkę koncertu prowadził skoczowski proboszcz parafii ewangelickiej i zarazem opiekun chórów ks. dr Alfred Borski. Zaprezentowany program w wykonaniu Glorii był bardzo urozmaicony i mimo wieczorowej pory i bogatego programu  trwającego ok. 1 godz. 20 min. , obecni  słuchacze  gromkimi oklaskami nagradzali wykonawców.  Oprócz Proboszcza i duchownych miejscowej parafii katolickiej swoją obecnością koncert Glorii zaszczycił również  biskup Diecezji Cieszyńskiej Kościoła E-A.  ks. Paweł Anweiler z Małżonką.  W słowach podziękowań  Proboszcz parafii NMP  oraz Pani Prezes KiK podkreślali, że wiara i śpiew odgrywa czołową rolę w życiu człowieka.  …”Dzięki przyjęciu naszego zaproszenia, mogliśmy jako organizatorzy zrealizować jeden z ważniejszych punktów tegorocznego przedsięwzięcia jakim był koncert ewangelickiego chóru ze Skoczowa, w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Bielsku, który już na stałe wpisany jest w pejzaż kultury naszego miasta, dlatego też składamy Wam bardzo serdeczne podziękowania ze szczerymi życzeniami z okazji tegorocznego jubileuszu 100-lecia Waszego chóru  , słowami, SZCZĘŚĆ  BOŻE!  -powiedziała w p. Prezes.  

WalOr.         foto: Jan Chwastek, WalOr.