Główna » Wydarzenia

Być w służbie Jezusa o błogi to stan! / zdjęcia/

…,,Być w służbie Jezusa o błogi to stan, Radości mej zdrój jest On Znawca mój!„, słowami tej pieśni chór „Gloria” zadedykował życzenia ks. seniorowi Andrzejowi Czyżowi z okazji 60-tej rocznicy ordynacji na duchownego. Uroczystość odbyła się   niedzielę 22 września 2019 w skoczowskim kościele ewangelickim św. Trójcy z udziałem biskupa Kościoła E-A w Polsce ks. Jerzego Samca, biskupa Diecezji Cieszyńskiej ks. Adriana Korczago oraz skoczowskiego proboszcza ks. Alfreda Borskiego, który wraz z małżonką Agnieszką pełnili obowiązki gospodarzy uroczystości. Obecny był również ks. Tomasz Gwoździewicz z parafii rzym-kat. pw. ap. Piotra i Pawła ze Skoczowa. W  nabożeństwie wzięła udział  również Rodzina, Księża i przyjaciele Jubilata, Parafianie oraz

wielu  gości na czele z władzami samorządowymi  Skoczowa w osobach;  burmistrza miasta Mirosława Sitko, przewodniczącego Rady Miejskiej Rajmunda Dedio , sekretarza UM Beaty Macura, a także  radnego Sejmiku Sląskiego Andrzeja Molina.  Okolicznościowe w kazanie wygłosił ks. bp Adrian Korczago. …”Pamiętacie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. Hbr.11,7 „. Przytoczona treść wersetu została umieszczona na tablicy, którą podczas uroczystego nabożeństwa odsłonili  Biskupi Kościoła,  na której  uwidoczniono imiona i nazwiska proboszczów, którzy pełnili służbę w skoczowskiej parafii na przestrzeni lat 1866 -2018. Tablica została umieszczona w korytarzu głównym przy wejściu do skoczowskiego kościoła. Przed aktem odsłonięcia przedstawiono sylwetki i krótką historię poszczególnych proboszczów przygotowaną i odczytaną przez radnego Diecezji Cieszyńskiej  Jerzego Sikorę. Na zakończenie uroczystego nabożeństwa Jubilat ks. A. Czyż otrzymał wiele życzeń .  Chór Gloria również dołączył się do złożenia gratulacji i życzeń dziękując m.in za 42 -letnią służbę opieki na chórem, wręczając kwiaty i okolicznościową kartę, która będzie trwałą pamiątką w Księdze Życzeń jaką otrzyma Jubilat.

WalOr.           foto: Jan Chwastek, Rafał Raszka