Główna » Wydarzenia

Jubileusz 100-lecia Glorii trwa!

Minęło już siedem miesięcy jubileuszowego roku 2019, w którym przypada 100-lecie chóru mieszanego skoczowskiej Glorii.  W ramach przygotowań do zacnego jubileuszu już w 2018 roku przeprowadzono remont kapitalny sali chórowej, do którego czynnie i finansowo również  włączyli się chórzyści.  Wydano pamiątkowy okolicznościowy  kalendarz na 2019 rok wraz ze zdjęciami i historią chóru. (czyt. tutaj).  Jubileuszowy Rok rozpoczął się    dniu 4 stycznia 2019, kiedy to zorganizowano  Koncert Kolęd, którego  wykonawcami były chóry oraz  zespoły, do których należą członkowie skoczowskiego chóru.  Wystąpił: Chór Jubileuszowy ZPiT Ziemi Cieszyńskiej z orkiestrą, Estrada Regionalna „Równica” oraz chór mieszany  i żeński Gloria. Pamiętny i barwny Koncert zgromadził wielką rzeszę słuchaczy z władzami

Kościoła EA. w RP  oraz  samorządowymi Skoczowa na czele.   (czyt. tutaj)  W  dniu 9 lutego br.  Gloria była organizatorem spotkania  dyrygentów oraz  prezesów chórów i zespołów, działających w diecezji cieszyńskiej Kościoła EA. , natomiast w dniu 14 kwietnia br. zorganizowano kolejną imprezę muzyczną dla społeczeństwa Skoczowa jakim był Koncert Pasyjny z udziałem Magdaleny Hudzieczek-Cieślar/ sopran , Anastazji Wilczkowskiej- fortepian oraz Kameralnego Chóru INCANTO z Pabianic. Koncert zebrał wiele znakomitych recenzji i był mocnym niezapomnianym punktem programowym jubileuszowych obchodów Glorii. (czyt. tutaj) .  Dnia 3 maja 2019, podczas obchodów  Święta  Narodowego po raz pierwszy w historii zabrzmiał śpiew Glorii „Gaude Mater Polonia” pod pomnikiem -Naszym Bohaterom-w Skoczowie. (czyt. tutaj)  Z okazji Jubileuszu w dniu 28. 06. br.   zorganizowano również imprezę plenerową w Ochabach, o której  piszemy tutaj!.  Kolejne plany Roku Jubileuszowego, to udział w dniach 15-18.08.2019 w uroczystościach 300-lecia kościoła EA. Szczytnie oraz  w Dożynkach Powiatowych w Pasymiu (Mazury), na które to uroczystości skoczowscy śpiewacy zostali zaproszeni.  Przed tym jednak chór wystąpi jeszcze w Brennej w dniu 4 sierpnia br. Kolejnym wydarzeniem będzie Ekumeniczny Koncert Chórów i Zespołów Ziemi Cieszyńskiej, który odbędzie się w niedzielę dnia 29 września 2019 o godz. 17.00 w kościele ewangelickim w Skoczowie. W dniu 17 października br.  skoczowska Gloria na zaproszenie Klubu Inteligencji Katolickiej wystąpi również z pełnym programem w kościele rzym.-kat.  NMP w Bielsku. Podsumowanie obchodów Roku Jubileuszowego skoczowskiej Glorii będzie miało miejsce w sobotę dnia 26 października 2019 w kościele ewangelickim w Skoczowie o godz. 17.00 gdzie zaplanowano KONCERT JUBILEUSZOWY z udziałem chóru mieszanego, żeńskiego oraz męskiego, który z okazji jubileuszu został reaktywowany. W planach również występ Chóru Jubileuszowego , który rozpocznie próby w niedzielę  dnia 1 września br. o godz. 9.00 w sali chórowej. Do udziału proszeni są wszyscy, którzy kiedykolwiek śpiewali w skoczowskim chórze oraz aktualni chórzyści.  Aktualnie są prowadzone również  prace  nad wydaniem okolicznościowych wydawnictw oraz pamiątkowych gadżetów. W październikowy jubileuszowy weekend 25-27.10.br. do Skoczowa planuje przyjazd wielu gości, delegacji  z kraju i z zagranicy. Bogaty w wydarzenia jest Jubileuszowy Rok Glorii , których realizacji podjęli się sami Chórzyści przy wsparciu Parafii oraz Urzędu Miasta Skoczowa. Oby Wszechmogący Bóg pokierował i błogosławił wszystkim planom oraz zamierzeniom organizatorów.  Jeżeli ktoś chciałby wesprzeć społeczną służbę chóru, to prosimy o kontakt. Dane  można znaleźć na stronie: www.gloria.skoczow.pl lub w Kancelarii Parafialnej.   

WalOr.