Główna » Wydarzenia

154 lat temu w Skoczowie.

154 lata temu został  poświęcony  ewangelicki  kościół Św. Trójcy w Skoczowie, który zbudowano w zaledwie w dwóch latach. Kamień węgielny pod budowę kościoła, po długich tarapatach związanych z uzyskaniem pozwolenia  założono w dniu 31.05.1863 roku, a  już w dniu 1 listopada 1865 roku został kościół  poświęcony .  Bryła kościoła zbudowana w stylu neogotyckim dominuje w krajobrazie Skoczowa,  majestatycznie spoglądając ze wzgórza Kaplicówki na miasto. Nas obecnie dziwi potęga  mobilizacji ówczesnych parafian (2.100 dusz), którzy nie tylko nie dysponowali nowoczesnym  sprzętem, materiałami budowlanymi i ograniczonymi funduszami,  potrafili w tak krótkim czasie  zbudować ten piękny  kościół, któremu nadano imię Św. Trójcy. Była to wyjątkowa ofiarność w każdej postaci, ówczesnej społeczności ewangelickiej, nie tylko Skoczowa. W niedzielę 16 czerwca 2019 w Święto Trójcy do kościoła przybyło wielu wiernych z różnych stron , aby razem dziękować Bogu za jego wielkie dzieło i błogosławieństwo, jakim darzył ofiarnych przodków i w modlitwach prosić o dalszą opiekę. Tegorocznym gościem był  proboszcz ze Świdnicy, Biskup Diec. Wrocławskiej ks. Waldemar Pytel , który stanął po raz pierwszy na ambonie  skoczowskiego kościoła dziękując Bogu za tą możliwość.  Biskup po wygłoszeniu interesującego kazania, w końcowych słowach modlitwy  m.in. mówił: …”  Dziękuję Ci Boże za ten kościół wybudowany przez ludzi wiary, aby był zawsze otwarty dla drugiego człowieka,(…) dziękuję za płomienne serca w budowaniu społeczności parafialnej. Ojcze Miłości błogosław nam w trwaniu wiary w Twoją miłość i potęgę” . Uroczystość uświetnił  śpiew Chórku Dziecięcego „Nadzieja” oraz chóru żeńskiego i mieszanego „Gloria”. Bezpośrednio po nabożeństwie, wszyscy jego uczestnicy udając się na piknik parafialny stanęli do wspólnego pamiątkowego zdjęcia wykonanego z  drona. Dochód z parafialnego pikniku w całości został przeznaczony na koszty remontu kościoła. Również chór Gloria organizując sprzedaż kołaczy cały dochód przeznaczył na ratowanie kościelnych organów piszczałkowych , które od dłuższego czasu zamilkły w skoczowskim kościele z powodu wymaganego remontu. Mamy nadzieję, idąc przykładem naszych ofiarnych przodków,że  uda nam się wspólnie pokonać  potrzeby i wykonać kosztowne  remonty. Oby Wszechmogący Bóg wspierał nas wszystkich  w zamierzeniach i nam błogosławił.

tekst + foto: WalOr.              fotoreportaż Jana Chwastka TUTAJ!