Główna » Wydarzenia

63 Wiosenny Zjazd Chórów, Zespołów w Cieszynie – (fotoreportaż ox.pl)

077…”Nasze życie jest kreślone muzyką i śpiewem” powiedział w Kościele Jezusowym w niedzielę 19 maja 2019   ks. Marcin Brzóska  proboszcz cieszyńskiej ewangelickiej parafii,  witając uczestników 63 Wiosennego Zjazdu Chórów, Zespołów i Orkiestr Diecezji Cieszyńskiej. Tradycyjnie  Zjazd  rozpoczęto na schodach cieszyńskiego kościoła wykonaniem pieśni przez wszystkie uczestniczące chóry.  W tym roku dla uczczenia 200-tu letniej  rocznicy urodzin

Stanisława Moniuszki  prawie 400 osobowy chór  wykonał pieśń „Ojcze z niebios” tego wybitnego polskiego kompozytora. Chórami dyrygowała diak. Joanna Sikora.  Po powitaniu i liturgii, koncert w kościele rozpoczęły połączone chóry mieszane z Bażanowic, z Cieszyna, które prowadzi Joanna Sikora oraz chór Hażlach-Zamarski, który prowadzi Krystyna Penkała. Wymienione chóry  zaśpiewały pieśń „Chwała” ks A. Hławiczki. W dalszej kolejności wystąpiły chóry mieszane: z Międzyrzecza p/d Agnieszki Brzezickiej, z Jaworza p/d Krystyny Gibiec, Chór Misyjny z Cieszyna p/d Lidii Konik, Chór  Magnifikat z Brennej-Górek p/d Marka Madzi, Chór Męski z Cieszyna p/d Joanny Sikora.  Po kazaniu wygłoszonym przez ks. Marcina Brzóskę, drugą część zjazdu rozpoczęto wspólną pieśnią połączonych chórów „Ojcze Nasz” -Stanisława Hadyny, czcząc w ten sposób 100 lecie urodzin tego znanego kompozytora i  założyciela ZPiT Śląsk. Drugą odsłonę  koncertu rozpoczął chór mieszany z Dębowca p/d Gabrieli Targosz.  W dalszej kolejności  wystąpił Chór mieszany  Gloria ze Skoczowa  p/d Gabrieli Targosz,  tegoroczny 100 letni Jubilat, jak to określił prowadzący koncert były proboszcz  ks. Janusz Sikora.   Przy okazji skoczowscy chórzyści zaprosili wszystkich

na dalsze koncerty związane z Jubileuszem jakie zaplanowano w dniu 29.09.19 Ekumeniczny Koncert Chórów  oraz na Koncert Jubileuszowy jaki odbędzie się w dniu  26.10.2019. Po skoczowskim Jubilacie, wystąpił Chór mieszany  z Cisownicy p/d Wiesława Jakubika,  Chór mieszany z Ustronia p/d Pawła Branca,  Chór „Nadzieja” z Drogomyśla p/d Moniki Czaja-Scher oraz  Wyższobramski Chór Kameralny z Cieszyna p/d Piotra Sikory.   Na zakończenie  organizatorzy wraz podziękowaniami  wręczyli wszystkim dyrygentom dyplomy oraz kwiaty. 63 Wiosenny Zjazd Chórów  przeszedł do historii, ale pozostały miłe wspomnienia jakie zawsze wynoszą wierni z największego w Polsce ewangelickiego  kościoła, który obecnie przechodzi kosztowny generalny remont.   Uczestnicy Zjazdu w całości przekazali zebrana ofiarę w kwocie 3 490.00 zł+200 koron czeskich na cel prowadzonego remontu tej zabytkowej  310 letniej świątyni . Koncert zakończono modlitwą i  pieśnią zboru ŚE nr 612  …Oddajcie Panu Bogu cześć i pokłon śpieszcie Jemu nieść ”

tekst: WalOr      fotoreportaż:  portal OX.pl-Stanisław Konopka  TUTAJ!