Główna » Wydarzenia

Gloria podsumowała 2018 rok.

DSC04729W dniu 7 lutego 2019 odbyło się Roczne Zebranie Sprawozdawcze skoczowskiej Glorii podczas, którego podsumowano działalność chórów  w 2018 rok oraz  nakreślono plany na 2019 rok.  W 2018 roku w skoczowskiej ewang. parafii oprócz zespołów i chórów młodzieżowych, funkcjonowały też dwa chóry Gloria: żeński liczący
21 członkiń i chór mieszany 44 członków. Chórami  dyryguje Gabriela Targosz, zaś sprawami organizacyjnymi  zajmuje się 10- osobowy Zarząd, którym od 26 lat kieruje Władysław W. Orawski.  Opiekę nad chórami do 31.08.2018 sprawował przedwcześnie zmarły skoczowski proboszcz śp. ks. Adam Podżorski. Od 26.11.2018 funkcję tę sprawuje nowo-wybrany proboszcz  parafii Św. Trójcy  ks. Alfred Borski. Chór mieszany w 2018 rok występował 36 razy, zaś żeński 25. Oprócz dłuższych wyjazdów np. do Mikołajek, chóry wzięły udział w zjazdach chórów i orkiestr w Jaworzu ,Cieszynie i Ustroniu. Zarząd zorganizował dwie chórowe wycieczki: 31.05. do Ligotki Kameralnej i do Skansenu w Rożnovie w Czechach, a także  w dniach 6-07.09. w Pieniny ( spływ Dunajcem) oraz do basenów termalnych  w Szaflarach i Chochołowie. Podczas zebrania tradycyjnie przygotowano i wyświetlono pokaz multimedialny, który obejmował wszystkie chórowe  wydarzenia roku 2018. Podczas zebrania również omówiono i nakreślono plany obchodów jubileuszowego  roku 100- lecia chóru mieszanego Gloria jaki przypada w  2019 rok. Inaugurację roku Jubileuszowego rozpoczęto już 4 stycznia br. zorganizowaniem Ekumenicznego Koncertu Kolęd, o który piszemy poniżej. W planach jeszcze organizacja ogólnodostępnych koncertów, wydanie okolicznościowego folderu, wydanie pamiątkowych gadżetów. W grudniu 2018 , chór z własnych środków, wydał 13 stronicowy A3/pion, Kalendarz Chórowy na 2019 obejmujący na swych kartach skrótową historię chóru i zdjęcia. Zakończenie jubileuszowych obchodów zaplanowano na dzień 26.10.2019.  Do aktywnego udziału w programie jubileuszowym już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych lubiących śpiew i muzykę. Próby chóru mieszanego odbywają się w czwartki o godz. 18.00 w wyremontowanej sali chórowej „Na Kępie” w starej ewangelickiej szkole. Bliższe informacje pod nr tel. 502 217 444.  Zebranie zakończono słowami cyt:  „Wspomagajmy i wspierajmy  się wzajemnie, z poszanowaniem i w zgodzie z bliźnim , a  efekty przyjdą same. W modlitwach prośmy Boga o dalsze błogosławieństwo dla naszej wspólnej służby śpiewu. SOLI DEO GLORIA.

tekst: WalOr.    zdjęcia: Jerzy Sikora,      zdjęcia grupowe: Kilam