Główna » Wydarzenia

Konfirmacja w Skoczowie -28.05.2017 /16xfoto /

Skoczów , dnia 28.05.2017 Konfirmacja

Skoczów , dnia 28.05.2017 Konfirmacja

Konfirmacja to doniosłe wydarzenie w życiu 14-15 letnich młodych ludzi, ponieważ  jest to oficjalne potwierdzenie   przyjęcia chrztu świętego i tym samym  przyjęcie do społeczności Kościoła. Akt konfirmowania to przede wszystkim  ślubowanie wierności Bogu  i jest aktem uznania dojrzałości chrześcijańskiej. Ta doniosła pamiętna uroczystość  miała także miejsce

w niedzielę  dnia 28 maja 2017 roku  w ewangelickim kościele Św. Trójcy w Skoczowie. Po rocznych naukach konfirmacyjnych oraz zdaniu egzaminu, uroczystego   aktu konfirmowania udzielono w tym dniu 44. tegorocznym konfirmantom ze skoczowskiej parafii.  Uroczystość zgromadziła liczną rzeszę parafian oraz przybyłych gości , którzy wypełnili po brzegi skoczowski kościół.  Kazanie wygłosił proboszcz ks. Adam Podżorski. Wspólny śpiew pieśni zboru prowadził Zespół Młodzieżowy. Parafialny chór mieszany, męski i żeński „Gloria” uświetnił uroczystość pieśniami tematycznie związanymi z doniosłą uroczystością.  Nieoficjalny udział w uroczystości , wziął także Biskup Kościoła E-A w RP ks. Jerzy Samiec wraz z Małżonką oraz księża z innych parafii m. in. ks. Franciszek Czudek z Mikołajek, co było miłą niespodzianką. Na zakończenie, cały zbór zaśpiewał znaną pieśń, której wymowne słowa niech będą przewodnim mottem  na całe życie pełnoprawnych już  młodym ludzi wiary . ..,,Za rękę weź mnie Panie i prowadź sam ,aż dusza moja stanie u niebios bram. Bez Ciebie ani kroku nie zrobię nie! Stań Ty u mego boku i prowadź mnie”. (Śpiew. Ewang. nr  nr 713)

tekst+foto: WalOr.