Główna » Wydarzenia

Europejskie Miasta Reformacji: Cieszyn i Wrocław. /transmisja TVP/

Kościół Jezusowy w Cieszynie

Kościół Jezusowy w Cieszynie

Na Śląsku Cieszyńskim inaugurację obchodów 500 lat Reformacji zapoczątkowano uroczystym nabożeństwem  w Kościele Jezusowym w Cieszynie jakie miało miejsce w dniu 31.10.2016 roku.  Wzięło w nim udział  wielu duchownych , gości ekumenicznych z kraju i z zagranicy oraz rzesza wiernych, którzy wypełnili po brzegi cieszyński kościół. Pamiętne nabożeństwo  było transmitowane bezpośrednio przez TVP-Katowice. Zobacz skrót info  TUTAJ!  W dniu 8 lutego 2017 miasto Cieszyn było miejscem kolejnej uroczystości , która była związana z przyznaniem  miastu tytułu Europejskiego Miasta Reformacji. Przez dwa dni gościł w Cieszynie  „Refomationbus”,  który  na całej trasie przejazdu  po Europie przekazuje istotne wiadomości o znaczeniu i  odnowie Kościoła w świetle ruchu Reformacji  oraz  informacje o danym mieście i regionie w którym gości.  Z tego też tytułu szeroko  mówiono nie tylko o Cieszynie i  regionie, ale także o polskich ewangelikach, którzy w większości mieszkają na Śląsku Cieszyńskim, tworząc wspólnie z innymi wiernymi specyficzną ekumeniczną zgodność w swej wyznaniowej różnorodności. „Reformationbus”w sumie odwiedzi 68 miast Europy. Kolejnym miastem mający tytuł  Europejskiego Miasta Reformacji w naszym kraju jest

Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

Wrocław, gdzie w dniach 7-14 maja 2017  w ramach Festiwalu Kultury Protestanckiej odbyło się  wiele spotkań , odczytów ,występów muzyków, koncertów  m.in.  koncert pieśni religijnych wykonaniu ZPiT „Śląsk” etc.  W niedzielę  dnia 14.maja 2017 odbyło się uroczyste nabożeństwo , które miało miejsce  w byłej ewangelickiej  katedrze św. Marii Magdaleny we Wrocławiu zbudowanej w XVI w.  a w której wygłoszono w dniu 12 października 1523 r. pierwsze  ewangelickie kazanie na Śląsku. Podczas II wojny światowej katedra uległa częściowemu zniszczeniu i podzieliła powojenne losy wielu ewangelickich świątyń nie tylko  na Dolnym Śląsku. W dniu 22 maja 1949 roku świątynia została przekazana  w dzierżawę  Kościołowi Polskokatolickiemu zaś po jej remoncie,  dekretem z dnia 27 maja 1972 wspomniany dzierżawca został jej  oficjalnym  właścicielem.   W ramach dobrze pojętej i rozumianej współpracy ekumenicznej  Katedra św. Marii Magdaleny w razie potrzeby jest użyczana przez Kościół Polskokatolicki do większych ewangelickich uroczystości jakie mają miejsce we Wrocławiu. Tak też było w  14 maja 2017  gdzie odbyło się  nabożeństwo ekumeniczne  z okazji jubileuszu 500 lat Reformacji. W uroczystości udział wzięło wielu gości z różnych Kościołów Europy, Biskupi i Duchowni Kościołów Ewangelickich i Katolickich i innych, samorządowcy na czele z Prezydentem Wrocławia  oraz  wielu wiernych. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. bp Ragnar Persenius, biskup diecezji Uppsali Kościoła Szwecji. Uroczystość była transmitowana przez TVP-Wrocław. Całość uroczystości można zobaczyć klikając TUTAJ!

WalOr.