Główna » Wydarzenia

Pod krzyż Twój pójdę! Fotoreportaże z koncertu.

20170409_175734Organizacja Koncertów Pieśni Pasyjnej w niedzielę palmową, to już od lat tradycja w skoczowskiej parafii Św. Trójcy. Tak też było i w tym roku.  W niedzielę 9 kwietnia  o godz. 17:00 ewangelicki kościół w Skoczowie  zgromadził  słuchaczy i wykonawców , którzy na nowo mogli przeżywać czas pasji wyrażonej muzyką i słowem śpiewanym. Bogactwo zespołów i chórów parafialnych wypełniły prawie półtora godzinny  program koncertu. Wystąpiły

wg kolejności :Chóry „Gloria” mieszany  i żeński pod dyr. Gabrieli Targosz. Chórek Dzieci „Nadzieja” pod dyr. Doroty Podżorskiej. Chór mieszany filiału z Dębowca pod dyr. Gabrieli Targosz. Zespół „Dla Niego” pod dyr. Doroty Podżorskiej i Chór męski pod dyr. Gabrieli Targosz (w zastępstwie). Wystąpił również Zespół Dzwonków pod dyr. Doroty Podżorskiej oraz Zespół „Be Happy”pod dyr. Jana Stebla.  Koncert prowadził ks Marcin Ratka-Matejko. Różnorodność stylów i interpretacji wykonywania utworów pasyjnych przez poszczególnych wykonawców były dla uczestników koncertu kolejnym przeżyciem i wspomnieniem tragicznej  śmierci Jezusa na krzyżu, która powinna  nam na co dzień przypominać gdzie kierować nasz wzrok i  myśli  … ,,Pod krzyż Twój pójdę, gdy zgubne zwątpienie sercem zatarga, jak łodzią zła fala. U stóp Golgoty zaczerpnę otuchy, na której widać krzyż zbawienia z dala”.  

WalOr.             Fotorelacje z koncertu można zobaczyć na portalu ox.p. foto; B. Kukucz tutaj!   oraz fotorelację: Jana Chwastka – tutaj!