Główna » Wydarzenia

W parafii E-A w Skoczowie wybrano nowy skład Rady Parafialnej.

Nowy skład Rady Parafialnej parafii E-A w Skoczowie podczas uroczystości wprowadzenia w urząd. /05.03.2017/ foto :Jan Chwastek

Nowy skład Rady Parafialnej parafii E-A w Skoczowie podczas uroczystości wprowadzenia w urząd. /05.03.2017/ foto : Jan Chwastek

Podczas Zgromadzenia Parafialnego parafii E-A w Skoczowie, które miało miejsce  w dniu  20 stycznia 2017, skoczowscy parafianie wybrali spośród zgłaszonych kandydatów  nowy skład Rady Parafialnej oraz delegatów do Synodu Diecezjalnego. Przedtem jednak wybory również przeprowadzono  w parafialnych  filiałach: 15 stycznia br. w Simoradzu i 22 styczniu br. w Dębowcu oraz Pierśćcu.   W niedzielę dnia 5 marca 2017  w kościele Św. Trójcy w Skoczowie miało miejsce

uroczyste wprowadzenie w urząd  wszystkich wybranych członków Rady Parafialnej. Uroczystość poprowadził   ks. radca Piotr Wowry ,proboszcz ustrońskiej parafii E-A w obecności skoczowskiego proboszcza ks. Adama Podżorskiego. Podczas uroczystości śpiewały chóry „Gloria”. W czwartek 9 marca br. członkowie nowej Rady Parafialnej podczas pierwszego posiedzenia wybrali spośród siebie Prezydium , którego członkami zostali: proboszcz ks. Adam PODŻORSKI -prezes /z urzędu/, kuratorem parafii  został –Ryszard MACURA, sekretarzem -Tadeusz TYRNA, skarbnikiem- Barbara KALETA, gospodarzem- Marcin CZUDEK. Członkom Prezydium oraz  Rady Parafialnej gratulujemy wyboru i  życzymy wiele wytrwałości oraz  Bożego błogosławieństwa oraz wspomożenia w służbie. 

tekst: WalOr.  foto: Jan Chwastek tutaj