Główna » Wydarzenia

Skoczowianin wybrany proboszczem we Wrocławiu.

proboszcz ks. Marcin Orawski.  foto;: JS

proboszcz ks. Marcin Orawski. foto: JS

Pochodzący ze Skoczowa ks. Marcin Orawski  został wybrany  proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej we Wrocławiu.  Wybory przeprowadzono podczas Zgromadzenia Parafialnego w dniu 26 lutego 2017 w wyniku, których głosujący oddali 100% głosów na kandydaturę ks. Marcina. Parafia ewangelicka we Wrocławiu mieści się w samym centrum Wrocławia przy ul. Kazimierza Wielkiego. Mimo

niewielkiej ilości parafian /700/, prowadzi bardzo intensywną służbę wśród wiernych oraz w środowisku Wrocławia.  Parafia dysponuje pięknym kościołem „Opatrzności Bożej” z XVIII w.,  w którym oprócz nabożeństw odbywają się liczne spotkania o  charakterze religijnym, diakonijnym, koncerty, a także różne ekumeniczne przedsięwzięcia w ramach współpracy wrocławskiej  Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Świątyń (ewangelickiej. katolickiej,  prawosławnej i żydowskiej.)  Parafia prowadzi również ogólnodostępne Przedszkole Językowo-Muzyczne „Wesołe Nutki”, które cieszy się znacznym zainteresowaniem wrocławian. Jesienią 2016 roku w wyniku gruntownego mozolnego remontu oddano do użytku  „Kamienice Pod Aniołami”, w których z wielkim powodzeniem funkcjonuje Dzienny Dom Dla Osób Starszych

Kościół ewangelicki Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Obok "Kamienice Pod Aniołami "

Kościół ewangelicki Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Obok „Kamienice Pod Aniołami ” foto: WalOr.

„Senior-Wigor”, księgarnia i  sklepik rękodzielniczy. Jest także miejsce na organizację wystaw, narad, sympozjów wraz  z noclegami. Nowo wybrany proboszcz  do tej pory pełnił we wrocławskiej  parafii  służbę II proboszcza u boku biskupa diecezjalnego  ks.Ryszarda Bogusza. Ks. Marcin Orawski – urodził się dnia 13 marca 1970 r. w Cieszynie i został ochrzczony w kościele ewangelicko-augsburskim w Goleszowie przez ówczesnego wikariusza ks. Jana Grossa. W 1980 roku wraz  z rodzicami i młodszym bratem Wojciechem zamieszkali w Skoczowie, gdzie był konfirmowany przez II proboszcza ks.Andrzeja Czyża i proboszcza ks. Jana Nogę. W 1966 roku ukończył studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uwieńczone napisaniem pracy magisterskiej. Ukończył również  Podyplomowe Studium Religioznawstwa Uniwersytetu Warszawskiego . Odbywał praktyki przed ordynacyjne w parafii w Skoczowie oraz w Bielsku – Białej. Po ordynacji w dniu 1 lutego 1998 r. w Tychach,  został skierowany przez  biskupa Kościoła E.A  ks . Jana Szarka do pełnienia wikariatu we Wrocławiu.  W dniu 9 listopada 2003 r. decyzją Zgromadzenia Parafialnego został wybrany na stanowisko proboszcza pomocniczego wrocławskiej parafii.  Oprócz rozległej  pracy parafialnej, od 2000 r. ks. Marcin Orawski pełni funkcję duszpasterza więziennego diecezji wrocławskiej. W 2010 r. z rąk ministra sprawiedliwości RP otrzymał brązowy medal za zasługi w pracy penitencjarnej. W 2009 roku został powołany na członka Komisji Systemu Internetowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, która jest odpowiedzialna za wizerunek Kościoła w sieci. W roku 2011 został powołany na stanowisko redaktora naczelnego magazynu Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego „Wiara i Mundur”. Jest również wykładowcą w Dominikańskiej Szkole Wiary we Wrocławiu.  Od 2014 roku jest delegatem do Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz wiceprzewodniczącym synodalnej komisji ds. pastoralnych. W 2015 roku konferencja duchownych Diecezji Wrocławskiej przydzieliła mu funkcję Diecezjalnego Wizytatora Lekcji Religii. W czerwcu 2016 roku Ogólnopolska Konferencja Duchownych wybrała go na delegata do kolejnej kadencji Synodu Kościoła. Ks. Marcin Orawski jest żonaty i ma dwie córki. Nowy proboszcz zastąpi na tym stanowisku bp. Ryszarda Bogusza, który po ponad 40 latach służby odchodzi na emeryturę. Członkowie skoczowskiego chóru „Gloria” życzą  nowo-wybranemu Proboszczowi wiele łask Bożych, błogosławieństwa oraz sił w tak potrzebnej służbie Bogu, społeczności oraz Kościołowi.  Załączamy dedykację chóru „Gloria”  w oprac. prezentacji B. Nogi.  -kliknij  tutaj!

WalOr.