Główna » Wydarzenia

Jaworze gościło delegacje chórów i zespołów Diec. Cieszyńskiej

Kościół ewangelick w Jaworzu k. Bielska

Kościół ewangelicki
w Jaworzu k. Bielska

W sobotę dnia 18 lutego br. odbyło się w Jaworzu  spotkanie delegatów  chórów i zespołów  diecezji cieszyńskiej Kościoła E. A., które miało charakter sprawozdawczy Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr za 2016 rok i wstępnego nakreślenia planów na rok 2017 .  Spotkanie, w którym uczestniczyło

50 delegatów  rozpoczęło się o godz. 10:00 w miejscowym kościele gdzie wszyscy wzięli udział w nabożeństwie spowiednio-komunijnym poprowadzonym przez biskupa diecezji cieszyńskiej ks. dr Adriana Korczago oraz miejscowych księży, proboszcza Władysława Wantuloka oraz ks. Andrzeja Krzykowskiego. Bezpośrednio po nabożeństwie uczestnicy udali się do sali parafialnej gdzie odbyła się  druga część spotkania, którą poprowadził  przewodniczący DKCHiO, proboszcz z Istebnej  ks. Alfred Staniek, który po powitaniu zapoznał uczestników  ze sprawozdaniem działalności Komisji za 2016 rok. W dalszej kolejności sekretarz Komisji Jan Cholewik, odczytał statystyką, która została opracowana na podstawie ankiet dostarczonych przez poszczególne chóry i zespoły. Z danych statystyki wynika, że w Cieszyńskiej Diecezji Kościoła E.A. funkcjonuje i służy aż 45 chórów i zespołów o różnym śpiewaczym i muzycznym charakterze w tym 2. orkiestry.  Cieszy bardzo  ten niepodważalny fakt znacznego zainteresowania ewangelickiej społeczności muzyką i śpiewem w parafiach.  Chóry i zespoły skupiały w 2016 roku w swych szeregach  1080 członków (1043 czł. w 2015 r.). występowały  950 razy (900), przeprowadzono łącznie 1893 prób (1799) . Kolejne sprawozdanie dotyczyło spraw finansowanych,  z którymi  zapoznał uczestników  skarbnik Józef Król.  Biskup Diecezji ks. dr Adrian Korczago w serdecznych słowach podziękowania podkreślił jak wielkie znaczenie mają chóry i zespoły w parafiach, których członkowie oprócz prób oraz  występów, stanowią aktywną podporę życia parafialnego.  Zapoznał również uczestników z tematem tegorocznych imprez i wydarzeń oraz ze stanem przygotowań związanych obchodami 500 lat Reformacji.  „Dni Kościoła”, które będą największym wydarzeniem obchodów   będą miały miejsce  w dniach 15-18.06.2017 w różnych miejscowościach cieszyńskiej diecezji i połączą wielu wiernych podczas planowanych uroczystości, w których o zaangażowanie oraz  aktywny udział chórzystów i muzyków prosił Biskup. Program „Dni Kościoła”można przeczytać klikając TUTAJ. Podczas spotkania ustalono również termin Wiosennego Koncertu Chórów i Zespołów,  który zaplanowano na niedzielę 23.04.2017 godz. 9:00 w Kościele Jezusowym Cieszynie. Tradycyjny  Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej odbędzie się w dniu 1 lipca 2017 w jaworzańskim amfiteatrze. Początek godz. 15:00.  Na zakończenie spotkania, podziękowania  i kwiaty przewodniczącemu DKChiO ks. A. Stańkowi w imieniu uczestników, wręczyli członkowie Komisji. Podziękowania złożono również na ręce gospodarza parafii w Jaworzu ks. Władysławowi  Wantulokowi za serdeczne przyjęcie i miłą gościnność.   W związku z tym iż tegoroczne spotkanie sprawozdawcze w Jaworzu było ostatnim ,kończącym 5 letnią kadencję Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr,  słowami Przewodniczącego, skład Komisji również podziękował wszystkim opiekunom, dyrygentom. prezesom, chórzystom i muzykom  za pracę i dobrą współpracę, którą wspólnie wykonywaliśmy w skali mijającej kadencji.- „Soli Deo Gloria”. Ustępująca Komisja w składzie: ks. Alfred Staniek -przewodniczący, Władysław W. Orawski z-ca przew. ,Jan Cholewik- sekretarz, Józef Król- skarbnik, Krystyna Penkała -członek,  życzą swoim następcom,  (którzy przejmą funkcje początkiem miesiąca marca br.) wiele sił, wytrwałości oraz  Bożego wspomożenia w tak ważnej i potrzebnej służbie Bogu, Kościołowi i środowisku. 

tekst+foto: WalOr.