Główna » Wydarzenia

Świąteczne spotkanie w „Glorii”

S3010100To już prawie 100 letnia tradycja w skoczowskim chórze, kiedy chórzyści wraz z rodzinami spotykają się na tradycyjnej „Gwiazdce chórowej” . Tak też było i w tym roku. W niedzielę dnia 8 stycznia br. sala chórowa zapełniła się gośćmi oraz chórzystami i ich rodzinami. Chórowe spotkanie świąteczne to okazja do ponownego przeżywanie radości Bożego Narodzenia, wspólnego kolędowania, rozmów, wspomnień.  Tradycyjnie odczytano wszystkie

życzenia, które nadeszły pocztą oraz drogą mailową od wielu  zaprzyjaźnionych  osób, zespołów i chórów. Wyjątkowymi gośćmi tegorocznej chórowej gwiazdki  byli proboszcz z Wisły Malinki  ks. Leszek Czyż wraz z małżonką Lidią. Mimo pełnego kalendarza zajęć z ochotą przyjęli zaproszenie, aby odwiedzić byłych znajomych i  przyjaciół w „Glorii' ,w której to dawniej służyli swoimi wspaniałymi głosami. Przy okazji  podzielili się z osobistymi przeżyciami i nowymi zadaniami jakie przed nimi postawił Bóg.  Życiowe dramaty i nieprawdopodobne chociaż prawdziwe losy ludzi zainspirowały ich do pisania książek.  Pastorowa Lidia Czyż jest autorką już trzech znakomitych książek pt. „Mocniejsza niż śmierć”, „Narodziny perły”, „Pozostała tylko nadzieja”, które są chętnie nabywane i czytane.  Autorka z wielką empatią  podzieliła się przeżyciami jakie towarzyszyły jej przy pisaniu tych książek.  Razem z mężem również wspólnie napisali i wydali  książkę, którą zatytułowali „Bohaterowie wiary”. W rozmowach i dyskusji  dzielili się  swoistą inspiracją i oddaniem w służbie Bogu, którego  bliskość odczuwają na co dzień w relacjach wspólnej rodzinnej i międzyludzkiej wzajemnej miłości jak  również w sile pokonywania wielu trudności dnia codziennego. Ks. Leszek Czyż  oprócz wymienionego wydawnictwa jest również autorem książek: „Powrót do domu Ojca, ” Dziesięć przykazań” i „Pozwól nam wołać Ojcze”. Wszystkie wydawnictwa można nabyć w księgarni „Warto” w Cieszynie lub w kancelariach  ewangelickich  parafii, w tym w Wiśle Malince. Chórowe gwiazdki Glorii  oprócz wspólnych śpiewów kolęd, świątecznego posiłku,  zawsze mają swoją część, w której  indywidualnie są odczytywane  przydzielane fragmenty biblijnych wersetów. Jest również  przeprowadzana  loteria paczek przygotowanych przez samych chórzystów.   Prawie 5 godzinne świąteczne spotkanie „Glorii'  przebiegło w radosnej atmosferze w bardzo szybkim tempie. To już obecnie historia, ale pozostała pamięć wspaniałych wspólnie przeżytych chwil w myśl aforyzmu: „Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć Bogu i drugiemu człowiekowi”.

tekst i foto: WalOr.