Główna » Wydarzenia

280.lecie ewangelickiego kościoła w Zemianskich Kostol’anach (Słowacja) /fotoreportaż/

 

Zemianske Kostol'any-kościół w dzwonnicą.

Zemianske Kostol’any-kościół w dzwonnicą.

Historia nawiązania kontaktów z ewangelickim zborem w Zemianskich Kostol’anach sięga 1998 roku, kiedy to delegacja skoczowskiej „Glorii” przy okazji załatwiania spraw wycieczkowych do słowackich  Bojnic (28-30.08.1998), zainteresowała się w niedalekiej Previdzy pięknym nowoczesnym

Gospodarze z gośćmi.

Gospodarze z gośćmi.

niedużym kościołem ewangelickim.  Został wówczas nawiązaliśmy kontakt z mgr teolog Blanką Kostelną z miejscową pastor w Previdzy i filiału w Zemianskich Kostol’anach.  Zapoznała delegację z historią previdzkiego i kostlanskego zboru oraz  słowackich  ewangelików. Zaprosiła również skoczowski chór do uświetnienia śpiewem niedzielnego nabożeństwa w dniu 30.08.1998.  O tej pory minęło już 18 lat i cieszymy fakt, że od tego czasu nasze wspólne kontakty ze słowackimi ewangelikami trwają do dnia dzisiejszego i znajdują pozytywny grunt na szczeblu wzajemnych kontaktów, nie tylko między parafiami, chórami ale również na szczeblu w prywatnym. Wspomnę tu o wymianie i  spotkaniach z parafianami np. z  Żiliny, Zariecza, Previdzy, Zemianskich Kostol’an czy z  m. Banska Szczawnica, Terany i  Dudiniec. Pokłosiem współpracy jest również nawiązanie kontaktu z parafią w Previdzy i Zemianskich Kostol’anach przez chórzystów z Goleszowa,  którzy również włączyli się w pozytywny proces szeroko pojętej integracji i wzajemnej współpracy ze słowackimi ewangelikami. Ostatnio w dniu 30.10.2016 chór mieszany i męski „Cantus” z Goleszowa uczestniczył w Jubileuszowej uroczystości  280. lecia założenia i poświęcenia miejscowego ewangelickiego kościoła w Zemianskich Kostol’anach.  Przy okazji również chór „Gloria” przesłał  życzenia i pozdrowienia dla Duchownych, Rady Parafialnej i  całego zboru . Poniżej fotoreportaż  z uroczystości autorstwa: Jana Chwastka.

Władysław Walter Orawski