Główna » Wydarzenia

Śląskie Forum w Bielsku. Reformacja to nie podział, a zmiana i odnowa chrześcijaństwa.

 

Śląskie Forum Reformacji                    05.11.2016

Śląskie Forum Reformacji
05.11.2016

Reformacja to nie podział, a zmiana i odnowa chrześcijaństwa, tak należy odbierać to historyczne wydarzenie, które miało początek 31.10.1517 roku w Wittemberdze za sprawą ówczesnego mnicha augustiańskiego ks. Marcina Lutra. Od tego wydarzenia mija już prawie 500  lat, w związku z czym rok 2017 ogłoszono jubileuszowym Rokiem Reformacji. Bardzo bogato zapowiada się program obchodów, które rozpoczęto w dniu 31.10.2016  w kościele Jezusowym w Cieszynie, a zakończą się

w dniu 31.10.2017, czyli w dniu kiedy przed 500 laty ks. M. Luter przybił na drzwiach kościoła Zamkowego w Wittenberdze 95 tez . …„Zamierza się przeprowadzić w Wittenberdze dysputę”, tymi słowami poprzedził  ks.  M. Luter ogłoszenie tez, które nie były jednak dysputą, ale  początkiem  ruchu odnowy chrześcijaństwa, który trwa do dnia dzisiejszego. W ramach Roku Jubileuszowego Obchodów Reformacji w sobotę dnia  5 listopada br. w Bielsku odbyło kolejne wydarzenie pn. Śląskie Forum Reformacyjne, gospodarzami którego byli biskup diec. cieszyńskiej ks. dr Adrian Korczago oraz  biskup  diecezji katowickiej ks. Marian Niemiec. W „Forum” wzięli udział  duchowni, synodałowie obu diecezji oraz  wielu oficjalnych gości  w tym przedstawiciele władz samorządowych wojewódzkich, powiatowych i miejskich z Katowic, Bielska i Cieszyna. „Wolność jest cenniejsza niż srebro i złoto. Reformacja a życie współczesne”, to temat wykładu wygłoszonego podczas spotkania przez  ks.

Śląskie Forum Reformacji Bielsko -B, dnia 05.11.2016

Śląskie Forum Reformacji Bielsko -B, dnia 05.11.2016

prof. Bogusława Milerskiego rektora ChAT w Warszawie, który przybliżył słuchaczom znaczenie i treść reformacyjnej odnowy. Kolejnym ciekawym tematem, były krótkie wystąpienia autorów książki pt.„Reformacja- Jak to się zaczęło? Dzieje i myśl Reformacji XVI w., dr Łukasza Barańskiego, dr Jerzego Sojki. Z kolejnym tematem pt.”500 lat i nasze priorytety. Przeżywanie roku jubileuszowego”, z którym zapoznał słuchaczy redaktor naczelny dwutygodnika „Zwiastun Ewangelicki ” i członek Komitetu Organizacyjnego Obchodów Reformacji ks. Jerzy Below. Słuchacze dowiedzieli się  o dalszych planach związanych w Jubileuszem Reformacji, które zapowiadają się bogato programowo, w szczególności w okresie od 15-18.06.2017, kiedy to na terenie Wisły, Ustronia, Cieszyna, Cz. Cieszyna, Bielska i w parafiach odbędzie się wiele uroczystości w ramach Ewangelickich Dni Kościoła. Cześć muzyczną Forum wypełniła Grupa Wokalna „Credo” z parafii E.A z Bładnic pod dyr.  Pawła Gasia. Po zakończeniu Śląskiego Forum Reformacyjnego, synodałowie diecezji cieszyńskiej i katowickiej wzięli udział w ostatnich  odrębnych swoich sesjach Synodów Diecezjalnych podsumowujące i kończące 5.letnią kadencje. Spotkanie w Bielsku zakończono podziękowaniami i wspólną modlitwą o dalsze błogosławieństwo w realizacji planów i zamierzeń w budowaniu jedności Chrystusowego Kościoła w myśl zasad; sola scriptura – jedynie Pismo, sola fide – jedynie wiara, sola gratia – jedynie łaska, solus Christus – jedynie Chrystus, solum Verbum – jedynie Słowo.    „Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki” Hbr 13,8

tekst i foto: Władysław Walter Orawski