Główna » Wydarzenia

Jubileuszowe urodziny ks. Andrzeja Czyża!

ks-andrezj-czyzKs. Andrzej Czyż były długoletni proboszcz  ewangelickiej parafii Św. Trójcy w Skoczowie w dniu 20 października 2016  będzie obchodził Jubileusz 80 -tych urodzin.  Z tej też okazji jako chórzyści skoczowskiej „Glorii” śpieszymy z życzeniami i gratulacjami. Przede wszystkim życzymy wiele błogosławieństwa Bożego, w dalszych jeszcze latach nauczania wiary w Boga i  patrzenia z optymizmem w przyszłość  nie tylko tu na ziemi .  Jako chórzyści jesteśmy szczególnie wdzięczni Jubilatowi za

poświęcenie prawie połowy swojego życia sprawom chórowym, pełniąc oprócz służby duchownego również  przez prawie 40 lat  funkcję  chórowego opiekuna. Po dzień dzisiejszy, mimo że Jubilat jest już na zasłużonej emeryturze, chętnie jeszcze korzystamy z Jego doświadczeń,  szerokich znajomości i kontaktów oraz wiedzy,  a przede wszystkim z Jego rady i pomocy. Ks. Andrzej Czyż dał się poznać  jako człowiek o szerokim horyzontalnym spojrzeniu na różne życiowe sprawy, w tym również te związane z dobrze rozumianym ekumenizmem. Również dał się poznać jako dobry organizator, dyplomata, pozyskujący swoim postępowaniem sympatię ludzi w środowisku nie tylko Skoczowa, ale także wśród wiernych różnych wyznań w kraju i za granicą. W 2005 roku na wniosek prezesa i chórzystów”Glorii”, ks. Andrzej Czyż został odznaczony Laurem Srebrnej Cieszynianki, które to wyróżnienie  zostało zaakceptowane i wysoko ocenione  w środowisku Śląska Cieszyńskiego.   Życzymy Jubilatowi wiele zdrowia i sił oraz wytrwałości  na długie jeszcze lata.  Chór „Gloria” z okazji Jubileuszu zaprosił Jubilata wraz z Małżonką  do wspólnego świętowania i odwiedzenia Ogrodu Reformacji w Salmopolu,  gdzie 6 listopada 2016 zostanie zasadzone chórowe skoczowskie drzewko nadziei ,w myśl słów;   …,,Dobre drzewo dobrym się owocem okrywa, dobry człek z dobrych czynów poznawany bywa” W. Potocki.

tekst: Władysław Walter Orawski