Główna » Wydarzenia

Jesienne koncerty w Istebnej i Skoczowie /fotoreportaż -118 zdjęć./

podziekowaniaW październikowy weekend 22/23.10.2016 w Istebnej i Skoczowie rozbrzmiewała muzyka i śpiew. Coroczne Jesienne Spotkania  muzyczno-chóralne  organizuje Komisja Chórów i Orkiestr  Diec. Cieszyńskiej Kościoła E.A. w różnych parafiach diecezji. Również są organizowane  Wiosenne Zjazdy, które ze względu na możliwości lokalowe od pewnego czasu,  odbywają się tylko w kościele Jezusowym w Cieszynie.  W tym roku Jesienne Koncerty odbyły się w Istebnej/22.10.16/ i w Skoczowie /23.10.16/, w których uczestniczyło w sumie

19 chórów i  zespołów oraz 2. orkiestry. Cieszy niepodważalny fakt mnogości ludzi  pragnących muzykować oraz śpiewać na Bożą Chwałę.  W Cieszyńskiej Diecezji  jest zarejestrowanych 40 chórów oraz 2 orkiestry skupiające 1082 członków ( dane z m-ca II/16). Wspomniane koncerty miały dodatkowy aspekt,  przeprowadzenia dobrowolnej zbiórki pieniędzy z przeznaczeniem  na remont i odbudowę uszkodzonego w wyniku pożaru kościoła w Międzyrzeczu, co zostało przyjęte z pozytywnym odzewem uczestników. W Istebnej zebrano  kwotę 1104, 00 zł, natomiast w |Skoczowie 3.309,70 zł. które to kwoty w całości zostały przekazane na ten cel. Za wszystkie dary w imieniu Diecezjalnej Komisji serdecznie podziękowania złożył  jej przewodniczący,  ks. Alfred Staniek, proboszcz parafii z Istebnej, który bardzo sprawnie poprowadził oba koncerty. Szczególne podziękowania zostały również skierowane do samych wykonawców za  służbę muzyki i śpiewu oraz za liczny udział i bezinteresowne włączenie się w akcję niesienia pomocy.  W Istebnej, w koncercie charytatywnym uczestniczyły: Chór mieszany  z Puńcowa, Chór męski „Cantus” i mieszany z Goleszowa (7 zdj.poniżej aut. Aneta Staniek). W  Skoczowie, 2. godzinny  bogaty i różnorodny program wypełniło prawie 400 wykonawców : Diecezjalna Orkiestra , Misyjna Orkiestra z Wisły, Chóry mieszane z Międzyrzecza, Bażanowic, Zespół „Vocalis” działający przy parafii w Skoczowie, Chór „Nadzieja ” z Drogomyśla, Chór z Polany-Dobki, Chór „Laudate” z Bładnic oraz Chór żeński , męski i mieszany „Gloria” i Zespół „Dla Niego” ze Skoczowa, Chór męski i mieszany z Cieszyna, Chór mieszany z Dębowca, Chór „Magnifikat” z Brennej-Górek i chóry z parafii E.A. z Ustronia oraz z Wisły Centrum.( 103 zdj. poniżej aut. Jan Chwastek).  Miłym akcentem skoczowskiego koncertu było złożenie urodzinowych życzeń byłemu proboszczowi ks. Andrzejowi Czyżowi, który w dniu 20 października 2016 obchodził jubileusz 80-tych urodzin.  Na zakończenie koncertu w Skoczowie ks. A. Staniek złożył serdeczne podziękowania  skoczowskiej parafii za gościnność , a w szczególności chórzystom  Chóru „Gloria” za ogrom prac organizacyjnych, których się podjęli i wywiązali się z nich w 100%. Jesienne  koncerty w Istebnej i Skoczowie były ostatnimi wydarzeniami organizacyjnymi kończącej się kadencji  Diecezjalnej Komisji Chórów i Orkiestr, dlatego też jej przewodniczący złożył  serdeczne podziękowania członkom tejże Komisji za 5 letnią współpracę.   DKCHiO  pracowała w składzie: przewodniczący- ks. Alfred Staniek /Istebna/, z-ca przewodniczącego -Władysław W. Orawski /Skoczów/, sekretarz -Jan Cholewik /Bielsko/, skarbnik- Józef Król /Jaworze/, członek Krystyna Penkala/Cieszyn. Kolejną  imprezą z udziałem muzyków i chórzystów, będzie Ogólnopolska Inauguracja Obchodów 500 lat Reformacji w Cieszynie. Uroczystość odbędzie się w kościele Jezusowym w dniu 31 października 2016 roku o godz. 10:00  i będzie transmitowana przez Polskie Radio Katowice i TVP 2.

tekst: Władysław W.  Orawski,   foto: 7 zdj. z koncertu Istebnej, autor- Aneta Staniek,   111 zdj. ze Skoczowa autor : Jan Chwastek.

internetowa transmisja z koncertu w Skoczowie -tutaj,        facebook –tutaj